aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_1358 aDSC_1358

Současný legislativní stav ČASQ

19.06.2014 20:24

Závěr squashové sezóny 2013/2014 klepe na dveře a s ním se přiblížil i čas termínu svolání valné hromady České asociace squashe (ČASQ), která se dle současných stanov má konat v dvouletém cyklu. Poslední valná hromada proběhla 3.6. 2012 v Brně, další by měla být svolaná letos v červnu. Vzhledem k tomu, že termín pro pořádání valné hromady již uplynul před několika dny, naše redakce se pokusila zjistit, jaký je momentální stav ohledně jejího konání. Oslovili jsme oficiální představitele ČASQ i zástupce několika klubů a požádali jsme je o vyjádření.

Poslední jednání výkonného výboru ČASQ proběhlo 29.4. 2014 v Praze a součástí zápisu dostupného ZDE je i bod 8. s označením „nový Občanský zákoník“. Tato část zápisu upozorňuje na skutečnost, že k 1.1. 2014 dochází k automatickému převedení občanských sdružení (a tedy i ČASQ) na zapsané spolky. Zákonem je stanovena lhůta 3 let (tedy do 1.1. 2017) k tomu, aby bývalá občanská sdružení aktualizovala své údaje u rejstříkových soudů a vlastní stanovy dle předpisů odpovídající novele Občanského zákoníku. S ohledem na blížící se termín valné hromady se výkonný výbor v zápise rozhoduje pro oslovení advokátní kanceláře, která má pomoci s realizací transformace osnov na pravidla odpovídající novele.

2. června rozeslala ČASQ vedení klubů email s průvodním dopisem, ve kterém vysvětluje situaci se změnou občanského zákoníku a svým názorem (doplněným vyjádřením advokátní kanceláře), že za současného stavu není možno svolat valnou hromadu, protože hrozí neplatnost uznání výsledků z ní vzešlých z důvodu neaktuálnosti stanov. ČASQ v dopise navrhuje přesunout valnou hromadu na podzim roku 2014 a do té doby se zorientovat (za pomoci služeb advokátů) v legislativních změnách a stanovy přepracovat.

Z reakcí klubů, se kterými jsme hovořili v zastoupení např. Jana Rolla nebo Tomáše Cvikla, jsme zjistili, že odložení valné hromady až na podzim není považováno jednotně za nejlepší řešení. Tyto kluby navrhují svolat valnou hromadu již v srpnu, kdy budou ukončeny přípravy na novou sezónu a bude tak dostatek prostoru zasednout ke společnému stolu a pokusit se řešit všechny stávající otázky týkající se českého squashe a ČASQ.

Squash u nás v současnosti zažívá rozkvět v mezinárodním měřítku, dospělí hráči i junioři dosahují dobrých výsledků v zahraničí (juniorský British Open, Mistrovství Evropy jednotlivců i družstev), Pavel Sládeček byl jmenován více prezidentem Evropské federace squashe, Tomáš Fořter dosáhl svými výkony na jmenování rozhodčím WSF  (nejvyšší možná kvalifikace), do České republiky se daří přidělit pořadatelství významných turnajů … O to více je smutné, že domácí squashová scéna již nějakou dobu není schopná nalézt společnou řeč a více spolupracovat. Tuto skutečnost asi musí vnímat každý, kdo se v prostředí domácího squashe alespoň trochu pohybuje.

ČASQ jsme požádali písemně o informaci, jakou mají reakci od dalších klubů, zda se dá vyjádřit procentuální zastoupení klubů, které s posunem souhlasí nebo nesouhlasí či navrhují jiné řešení. Děkujeme zástupci asociace za rychlou odpověď, ve které jsme obdrželi hlavně shrnutí jejich stanoviska již prezentovaného vedení klubů formou dopisu – tedy odložení valné hromady až na podzim.

Novela Občanského zákoníku je platná téměř půl roku a pár měsíců před jejím nabytím účinnosti již bylo jasné, že je schválena. Jiné sportovní svazy za stávajících podmínek svou valnou hromadu svolaly a absolvovaly (např. fotbalová asociace o uplynulém víkendu) bez větších problémů. Otázkou také zůstává, zda existuje podložená jistota, že na podzim 2014 (v době navržení posunutí valné hromady ČASQ), bude situace v orientaci v nových legislativních změnách lepší a zda má tedy smysl její svolání vůbec odkládat? Hrací sezóna 2014/2015 bude někde uprostřed, přijaté změny mohou daleko více ovlivnit chod roku, než když se podaří valnou hromadu svolat již o prázdninách, tedy před samotným startem nové sezony.

Výkonný výbor ČASQ se bude návrhem uvedených klubů zabývat ještě tento týden, až bude znám výsledek jednání, přineseme jeho výsledky.

autor textu: Irena VanišováZobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha

Jakub Vavřík: Ahoj všem, k věci si dovolím zde zveřejnit část mé zprávy psané v reakci na oznámení VV ČASQ ve věci rozhodnutí konat VH až na podzim: "Jak kolega Miketa správně uvedl v listině, kterou jste rozšířili mezi členy ČASQ, změny stanov je nutno provést do 1.1.2017. Pokud jde o přechodná ustanovení NOZ, ust. § 3041 par. 2 opravdu konstatuje, že stanovy v těch částech, kde jsou v rozporu s donucujícími ustanoveními NOZ, jsou neplatné a ust. §3042 nám ukládá, abychom změnili název do 1.1.2016. Zásadní tedy je, v jaké části jsou naše stanovy neplatné a zda dle nich se může platně sejít a usnášet valná hromada. Tím jste se dle mého názoru mohli a měli zabývat, ale tak, aby se VH sešla ve lhůtě stanovami určené a Vy jste vědomě neporušovali naši základní normu. K základní otázce, která byla shora vymezena, považuji za podstatné citovat ustanovení § 247 odst. 3 za středníkem: „ustanovení § 248 až 257 se na členskou schůzi (rozuměj VH) použijí, pokud stanovy neurčí něco jiného“. Lze tedy uzavřít s jistotou, že ustanovení § 248 až § 257 nejsou ustanoveními donucujícími, protože zákon předpokládá, že se lze od nich odchýlit. Závěr je tedy takový, že procesní rámec valné hromady, jak je aktuálními stanovami upraven, je platný a VH může rozhodovat dle stanov, jak jsou nyní přijaty. Za podstatné dále považuji zodpovědět, zda je členství, jak je nyní stanovami upraveno, tedy členství v zásadě dvojího druhu (fyzických osob a klubů), je souladné. Zde opět konstatuji, že ano s odkazem na ust. § 220 odst. 1 NOZ. Jsem zcela přesvědčen, že svolání a konání řádné VH ČASQ nic nebránilo a nebrání a za sebe, jako člena ČASQ, konstatuji, že jste jako VV porušili stanovy alarmujícím způsobem, tedy jste závažně použili povinnosti plynoucí Vám z členství a mám za to, že tím působíte ČASQ závažnou újmu." Věřím, že každý člen ČASQ si udělá obrázek sám. Jakub Vavřík

14.06.2014 21:16
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net