aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_0137 aDSC_0137

Co nového u rozhodčích?

04.02.2016 10:23

Znáte ten pocit, když se díváte na squashový zápas, jeden z hráčů zastaví hru, vy si říkáte, že tohle musí být jasný stroke/let/no let, ale rozhodčí vás vyvedou z omylu? Fram Gommendyová se ve svém článku zaměřuje na to, co rok 2015 přinesl pro rozhodčí a vůbec pro celkový proces rozhodování na okruhu PSA.

foto: SquashSite.com

Ředitel sekce rozhodčích a rozhodování v PSA Lee Drew spolu s rozhodčím a předsedou komise rozhodčích WSF Royem Gingellem a ostatními rozhodčími po celém světě dělají vše, co je v jejich silách, aby zvýšili úroveň rozhodování na okruhu. Došlo k navázání dialogu mezi rozhodčími a hráči, což nese ovoce. Obě strany si konečně naslouchají, squashové zápasy jsou plynulejší, atraktivnější a vítězí férovost.

Během turnajů se Lee s týmem rozhodčích každé ráno sejdou k poradě a po skončení turnaje je všem zúčastněným zaslána zpráva s nejnovějšími informacemi. Na začátku roku 2016 si můžeme připomenout, co všechno se v těchto výstupech objevilo a jaké to má důsledky pro rozhodčí a rozhodování zápasů.

Pro každého, kdo do hry vstupuje ať už jako hráč nebo jako rozhodčí, platí toto obecné prohlášení: Cílem a zodpovědností každého hráče a rozhodčího je přispět k plynulosti všech zápasů, kterých se účastníme, a dopomáhat k posilování obrazu a zvyšování atraktivity našeho mimořádně vzrušujícího, dynamického a náročného sportu.

Rozhodčí jsou nabádáni, aby:

  • sledovali nehrajícího hráče a ověřili si, že umožňuje hrajícímu hráči přístup k míčku. Pokud nehrající hráč neumožní soupeři přístup k míčku nebo se o to nepokusí, je udělen stroke hrajícímu hráči.
  • sledovali hrajícího hráče a ověřili si, že volí náležitou cestu k míčku. Pokud tomu tak není, je udělen no let.
  • sledovali míček, aby dokázali určit ideální cestu pro oba hráče.
  • poskytli hráčům vysvětlení, díky kterému by porozuměli verdiktu, a zároveň jim pomohli najít řešení pro obdobné okamžiky do budoucna. Například po odůvodnění „zahrál jsi úder, po kterém jsi nemohl uhnout“ hráč pochopí, že pokud nastane ta samá situace znovu, musí míček zahrát do jiného prostoru.
  • hledali signály a nápovědy během celého utkání. Jak se například hráči v průběhu hry pohybují? Musí jeden z nich vynaložit o hodně více úsilí, aby se dostal kolem druhého?

Výše uvedené je relevantní hlavně pro hru v přední části kurtu. Dále platí následující:

  • rozhodčí udělí no let, pokud došlo ze strany nehrajícího hráče pouze k minimálnímu bránění nebo pokud hrající hráč nevynaložil veškeré úsilí k odehrání míčku.
  • Rozhodčím je dále doporučováno, aby neudělovali „laciné“ stroky při bránění ve hře na přední stěnu. Pokud má hráč prostor zahrát rovně či křížem do zadní části kurtu, považuje se to pro profesionálního squashistu za dostatečný prostor pro odehrání míčku.

Video review

Odvolání k videorozhodčímu musí hráč podat okamžitě. Přílišné zdržování či diskutování povede k zamítnutí odvolání a zůstane v platnosti původní rozhodnutí. Jakmile se jeden z hráčů odvolá, musí oba hráči zůstat potichu až do chvíle, kdy videorozhodčí oznámí své rozhodnutí. Jakmile se tak stane, může jeden z hráčů požádat centrálního rozhodčího o rychlé vysvětlení.

Pokud hráč požádá o rozhodnutí a zpochybní úder či odehrání míčku soupeře, celý proces probíhá následovně: centrální rozhodčí požádá o vyjádření stranové rozhodčí a následuje rozhodnutí plynoucí přímo ze hry. V případě potřeby může být okamžitě poté vyžádáno přezkoumání videem. Jestliže hráči chtějí požádat o rozhodnutí a zpochybnit úder či odehrání míčku soupeře, musí tuto skutečnost zřetelně signalizovat.     

Základní lety

Přestože se rozhodčí velmi snaží zachovávat plynulost hry, je dobré si pamatovat, že vzhledem k pohybu hráčů na omezeném prostoru bude vždy docházet k situacím, které se jednoduše řeší letem. To se týká zvláště případů, kdy nehrající hráč vynaložil veškeré úsilí, aby předešel bránění ve hře, ale hrající hráč se ani tak nemohl dostat k míčku, i když také vynaložil veškeré úsilí.

Systém Tri-Ref (užívání tří tabletů při rozhodování na velkých turnajích)

Systém poskytuje velice cenné informace z každého zápasu a je vynikajícím prostředkem pro pozápasovou analýzu. Jakkoli nechceme, aby byla hra zdržována používáním technologií, rozhodčí jsou nabádáni, aby si ve složitých situacích rozhodnutí promysleli a nespěchali s ním.

Průměrný počet rozhodnutí na zápas (statistiky systému Tri-Ref)

 

Je třeba dodat, že v ženské kategorii Netsuite Open byla analyzována jen čtyři utkání, počet rozhodnutí je ovšem i tak velmi nízký.

Herní schémata

Rozhodčí mluví o přelévání hry z jedné strany na druhou v průběhu zápasu: jeden či druhý hráč se může postupně více a více unavit, což může mít v dané chvíli vliv na jeho herní chování. Pro rozhodčí je podstatné, aby každou situaci posuzovali jako izolovaný jev, ale aby si zároveň všímali opakujících se vzorců herního chování, které vycházejí najevo během utkání.

Důležité a/nebo konečné fáze zápasů

To poslední, co rozhodčí chtějí, je, aby to byli právě oni, kdo rozhoduje o osudu zápasu. Tvrdě tak pracují na tom, aby dokázali rozeznat, kdy hráč takzvaně „hraje soupeře“ (snaží se získat laciný stroke) nebo nechce soupeři umožnit odehrání (brání mu v přístupu k míčku). O tom mohou svědčit například extrémní či neobvyklé pohyby při klíčových momentech zápasu. Hráči zároveň nesou významný díl odpovědnosti za to, aby byly koncovky setů stejně plynulé jako předchozí hra.

Bránění ve hře

V nedávné době se objevilo množství příkladů a debat týkajících se hráčů, kteří při zásadních okamžicích zápasu využívají tělo k bránění ve hře. Při posledních turnajových poradách rozhodčí studovali takové případy a porovnávali je se situacemi, kdy nehrající hráč nechal soupeře čistě projít kolem sebe. Je důležité, aby si každý uvědomil, že po rozhodčích se žádá, aby si hlídali přehnané pohyby nebo pohyby narušující plynulost hry. Směrnice rozhodčím nařizuje, aby potrestali hráče vykonávajícího evidentně nepřirozené pohyby s úmyslem bránit ve hře.

Pravidla rozhodčím umožňují potrestat hráče za nepřijatelné chování, při mimořádných okolnostech i v takových případech, kdy bránící hráč zahrál jasný vítězný úder. Pravidla říkají následující:

15.5 Hráč se nesmí chovat způsobem, který je neférový, nebezpečný, napadající, útočný nebo jiným způsobem poškozující sport.

15.6 Jestli je chování hráče nepřijatelné, MUSÍ ho rozhodčí potrestat. Když je to nutné, může za tímto účelem i zastavit hru.

S přihlédnutím k výše uvedenému by se měli všichni účastníci utkání zasadit o to, aby zvláště konce jednotlivých setů, tedy ústřední momenty utkání, probíhaly bez jakéhokoli bránění ve hře. Hráči tak nebudou riskovat, že soupeři darují bod jako trest za využívání těla nesportovním způsobem.

Utírání podlahy

Z utírání podlahy se může stát nástroj pro získání výhody v zápasu, tudíž je důležité, aby se pro takové případy ujasnil správný postup. Podstatné je, že v první řadě by se na utření podlahy měli shodnout oba hráči, ovšem konečné rozhodnutí samozřejmě stále zůstává na rozhodčím. Ten musí posoudit, zda pro tento krok existuje relevantní důvod či potřeba.    

Pokud se hráči nedohodnou, mělo by nastat odvolání k rozhodčímu. Ten musí vždy posoudit, zda jde pouze o snahu o taktické přerušení hry, nebo zda je třeba z bezpečnostních důvodů podlahu opravdu utřít.

Pravidlo bílého míčku

Pokud se hraje s bílým míčkem, může si jeden či druhý hráč na konci třetího setu vyžádat míček nový. Tato žádost ale musí přijít v moment, když hráči po třetím setu opouštějí kurt. Na žádost učiněnou při návratu na kurt před začátkem čtvrtého setu nebude brán zřetel.

překlad: Jiří Hron
zdroj: framscorner.tumblr.com - část 1 a část 2Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net