aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_0992 aDSC_0992

Dokument: Za olympijský neúspěch může Ramachandran

10.12.2015 08:27

V dokumentu Profesionální squashové asociace (PSA) namířeném proti předsedovi Světové federace squashe (WSF) Narayanu Ramachandranovi se objevují obvinění z „nedostatku institucionální jednoty“ a Ramachandranovi je přičítána odpovědnost za zmaření olympijských snah squashe.

Současnému předsedovi WSF, jenž je v Indii zapleten do několika kontroverzních sporů, je vyčítáno hned několik problematických kroků týkajících se olympijské kampaně. Na výročním zasedaní WSF v Nice, které se konalo začátkem listopadu, se Ramachandran ocitl pod palbou tvrdé kritiky.

foto: www.ibnlive.com

Negativně bylo hodnoceno jeho rozhodnutí ukončit spolupráci se společností Vero Communications, řídící celou kampaň. Do čela olympijského tažení se poté postavil sám Ramachandran. Tomu je dále vytýkáno ignorování podpory ze strany PSA a dalších zastřešujících organizací a řízení katastrofálního projektu, jenž byl odsouzen k nezdaru právě kvůli Ramachandranovu vedení. Předseda WSF byl také nařčen z toho, že se snaží vybudovat impérium po vzoru suspendovaného prezidenta FIFA Seppa Blattera.

PSA v dokumentu zastává názor, že „MOV naprosto přestal tolerovat takové způsoby vedení, které jsou zastaralé nebo neodpovídají nejlepší možné praxi, a stejně tak netoleruje ani nedostatek institucionální jednoty mezi sportovními organizacemi“. Stručně řečeno, tato pasáž jasně tvrdí, že olympijské snahy squashe neměly u Mezinárodního olympijského výboru nikdy moc nadějí na úspěch právě proto, že u kormidla byl člověk se špatnou pověstí.

Následující dokument, jejž uvádíme v plném znění, je společným dílem PSA a několika národních federací. Dohromady chtějí vytvořit mezinárodní pracovní skupinu, která by prosadila změny v celé WSF.

Analýza: světový squash

Přehled a shrnutí

Tato analýza je výsledkem spolupráce mezi Profesionální asociací squashe (PSA) a zástupci squashových federací po celém světě. Má sloužit jako výchozí bod pro diskuzi se všemi zainteresovanými subjekty o budoucím směřování squashe.

Analýza poukazuje na institucionální problémy na globální úrovni a závěrem zdůrazňuje, že by měla být vytvořena mezinárodní pracovní skupina, která by vycházela ze zkušeností a nových nápadů vůdčích osobností našeho sportu, úzce spolupracovala se squashovými federacemi a do hloubky zvážila všechny možnosti, jak by se squash mohl co nejefektivněji posunout dopředu.

Současná situace  

1: WSF a dříve ISRF (International Squash Rackets Federation) je formálně vůdčí světovou organizací squashe již více než čtyři dekády.

2: Jednou z mnoha jejích stanovených funkcí je reprezentace sportu před Mezinárodním olympijským výborem (MOV). Tento úkol má ve svých rukou výhradně WSF.

3: V posledních desetiletích se zvyšuje popularita profesionálního okruhu a squash ohromně pokročil dopředu v oblasti televizního vysílání i prezentace. Hraje jej historicky nejvíce lidí a je o něj zatím největší zájem ze strany veřejnosti. I přesto squash několikrát neuspěl coby sport ucházející se o místo na olympijských hrách.

4: V minulých letech ale stoupla obliba i mnoha jiných sportů, stejně jako množství finančních prostředků, jež těmto sportům poskytují různé společnosti a korporace. To se týká zvláště X-Games, které se z hlediska propagace přizpůsobily současným generačním trendům dominujícím ve světě.

5: Existuje naprostá shoda na tom, že olympijská účast by pro squash po celém světě představovala významný přínos, pokud jde o obecné povědomí, finance a kladnou odezvu mezi potenciálními velkými sponzory.

6: Proces přijímání je náročný, stále se vyvíjí a squashi se dlouhodobě nedaří jej úspěšně absolvovat.   

7: Kampaň z roku 2013, usilující o zařazení squashe na olympiádu v roce 2020, byla bezpochyby tou zatím nejlepší a mohla přinést kýžený výsledek, nebýt problémů kolem zápasu. Díky ní ale squash začal být více uznáván jak v rámci MOV, tak v mezinárodní sportovní komunitě. 

8: Zásadní roli v tomto nedávném pokroku hrála kampaň připravená Vero Communications a také rozvoj, různá zdokonalení a podpora ze strany PSA a několika národních squashových federací.

9: Po zvolení Thomase Bacha předsedou MOV v roce 2013, přijetí plánu čtyřiceti reforem v rámci programu „Agenda 2020“ v roce 2014 a letošních problémech uvnitř FIFA, které také přispěly k dané situaci, MOV naprosto přestal tolerovat takové způsoby vedení, které jsou zastaralé nebo neodpovídají nejlepší možné praxi, a stejně tak netoleruje ani nedostatek institucionální jednoty mezi sportovními organizacemi.

10: Zároveň došlo k upevnění moci předsedy Ramachandrana v čele WSF, a to podle všeho v bezprecedentní míře. Příkladem budiž úsilí o zkrácení lhůty pro podávání návrhů letošní valné hromadě ve snaze předejít jakýmkoli protestům či návrhům „zvenčí“, nezveřejnění prezentace pro tokijský výbor, když se squash ucházel o místo na olympiádě 2020, na poslední chvíli prováděné změny v agendě, kdy se měly projednávat závažné problémy ve vedení, odmítnutí dát předem k dispozici seznam účastníků letošní valné hromady WSF, podporování návrhu na prodloužení svého vlastního mandátu jako předsedy a dalších návrhů jako „jedna země, jeden hlas“.

11: Tyto události probíhaly současně s tím, jak se stupňovaly Ramachandranovy dobře známé problémy v roli předsedy Indické olympijské asociace (IOA) a s tím spojené konflikty zájmů. V tisku lze dohledat detaily o obviněních z korupce, návrhy na Ramachandranovo odvolání z pozice předsedy IOA podané na mimořádné valné hromadě a verdikt v jeho neprospěch vynesený indickým soudem, jenž ho zbavuje ocenění z roku 2011 (šlo o indické ocenění s názvem Rashtriya Khel Protsahan Puruskar za přínos sportu – pozn. red.) na základě toho, že Ramachandran nesplňuje žádné z daných kritérií.

12: I pokud chceme vidět věci v tom nejlepším světle bez jakýchkoli domněnek o možných pochybeních, okolnosti Ramachandranova působení musí být vnímány minimálně jako něco, co mu neumožňuje plně se věnovat reprezentování našeho sportu, a pro squash jako takový je to v tuto významnou dobu zahanbující situace.

13: Po olympijském nezdaru z roku 2013 Ramachandran odmítl prodloužit spolupráci se společností Vero Comunications (ta poté úspěšně zastupovala surfování, které také bojovalo o místo na tokijské olympiádě 2020), přestože její nabídka na pokračování kampaně byla obchodně velmi výhodná.

14: Od té doby panuje přesvědčení, že Ramachandran jednal prakticky sám, bez jakéhokoli profesionálního, náležitého a objektivního vedení, a to i přes nespočet doporučení a nabídek pomoci. Sledoval jediný cíl – dostat squash na olympiádu, ale k celému procesu nepřizval nikoho jiného. Poté, co tokijský výbor nedoporučil zahrnout squash do programu her, vedl Ramachandran nedávný útok na vedení MOV a požadoval vysvětlení důvodů tohoto rozhodnutí.

15: Vzhledem k faktu, že WSF nemá předpisy týkající se střetu zájmů, nemá kompetentní vedení a její předseda postrádá jakoukoli odpovědnost vůči jejím členům, a také vzhledem ke vzrůstající frustraci mezi členy WSF byly před letošní valnou hromadou předneseny návrhy na zlepšení způsobu vedení.

16: Z pracovní verze „strategického plánu“ WSF pro léta 2016–2020 stále jasněji vyplývá, že WSF nemá žádný ucelený přístup k reformě vedení ani plán, jak se vypořádat s klíčovými problémy, kterým squash čelí, a není ochotná uznat předchozí selhání, jež také přispěla k celkové nedůslednosti při olympijském úsilí.

17: Mezi tyto problémy a slabiny dále patří nedostatečné sdílení těch nejlepších metod, programů, technologií a prvků infrastruktury, velmi omezené možnosti a nabídky k pořádání světových šampionátů, snižující se počet kurtů ve většině zemí a nemožnost zjistit míru zapojení světové populace.

Současná pracovní verze strategického plánu WSF ukazuje na nulový pokrok v budování federace, ať už jde o finance, infrastrukturu, vedení, mechanismy spolupráce, nejlepší postupy či technologie. Navíc je z ní patrné naprosté neporozumění základnímu úkolu a účelu organizace.

V odpovědi na vše výše uvedené plánuje PSA, jediná další celosvětová organizace, vytvořit ve spolupráci se squashovými federacemi ze všech kontinentů mezinárodní pracovní skupinu.

Jejím úkolem bude hlouběji analyzovat současnou situaci, z globálního hlediska ustanovit náležité funkce uvnitř squashového společenství, které jsou nutné k vybudování pevných základů pro růst sportu, a navrhnout změny ve vedení, řízení a v budoucí strategii WSF.

překlad: Jiří Hron
zdroj: squashmad.com

 

 Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net