aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_9706 aDSC_9706

Jaký je smysl a poslání ČASQ?

19.07.2014 09:17

Čeští squashisté, a ti registrovaní obzvlášť, trpí jakýmsi syndromem očekávání, že všechny jejich problémy má vyřešit „Asociace“ (rozuměj Výkonný výbor ČASQ, dále jen VV ČASQ). Předně je třeba si ujasnit, že ČASQ tvoříme my všichni, kdo jsme v tomto občanském sdružení (resp. nyní spolku) registrováni, stejně tak naše kluby (také spolky). Jako takoví máme všichni povinnosti (např. platit příspěvky), ale také jistá práva.

ČASQ byla založena v roce 1992 s posláním „podporovat, propagovat a rozvíjet sportovní hru squash“ a dále „prosazovat a hájit zájmy a práva svých členů“ a zejména „vyvíjet činnost ve prospěch svých členů“. VV ČASQ je řídící orgán volený na Valné hromadě ČASQ. Jen aby bylo jasno, nejvyšším orgánem je tedy Valná hromada ČASQ a nikoliv VV ČASQ či její předseda. Na Valné hromadě se (kromě zmíněné volby VV ČASQ) tvoří a schvalují Stanovy ČASQ jako jakási ústava, která je závazná pro všechny členy ČASQ, vč. VV ČASQ a jejího předsedy. Z těchto stanov pocházejí i výše uvedené citace.

V červnu letošního roku VV ČASQ, resp. její předseda oznámil, že kvůli novému občanskému zákoníku se Valná hromada konat nebude, resp. bude se konat až v listopadu. Dle platných stanov (článek 7, odstavec 2) se ovšem měla konat nejpozději 3. 6. 2014. Reakcí byla značná nespokojenost řady klubů. Zástupci klubů se shodli na tom, že je jim bráněno v aktivním užití svých práv na VH ČASQ (např. kandidovat, volit, či být zvolen do VV ČASQ atd.). Zároveň je podle našeho názoru účelově a nezákonně prodlužován mandát stávajícího VV ČASQ a jejího předsedy.

Jménem klubu Squash Stará Praha jsem proto VV ČASQ požádal, aby se Valná hromada konala v nejbližším možném termínu, schůdným pro většinu oslovených klubů - tedy 9. srpna 2014. Tuto moji žádost později podpořili zástupci více než 30 významných českých a moravských klubů výzvou ke konání VH ČASQ v tomto srpnovém termínu. VV ČASQ ani její předseda mi na mou žádost přímo neodpověděli, teprve až po opakované výzvě v zápise ze schůzky VV ČASQ potvrdili konání VH v listopadovém termínu. Na výzvu klubů v podstatě nereagovali zástupci VV ČASQ vůbec.  Proto jsem se rozhodl podat podnět k vyřešení sporu mezi klubem Squash Stará Praha a VV ČASQ Arbitrážní komisi ČASQ (AK ČASQ) ve věci (ne)svolání valné hromady v řádném termínu.

AK ČASQ se rozhodla svolat smírčí řízení do Prahy na pondělí 7. 7. 2014. Výsledkem tohoto řízení je dohodnutý smír. V odůvodnění AK konstatuje, že: „…došlo k porušení stanov, a to konkrétně čl. 7 odst. 2 stanov, na druhé straně dospěla (AK) k závěru, že se tak stalo z omluvitelného důvodu – nesprávné vyhodnocení nové právní úpravy a její vliv na činnost ČASQ, o. s.“ Obě strany se dohodly, že VV ČASQ nebo její předseda svolá VH ČASQ na termín 6. září 2014. Přiznám se, že jsem tento smír podepisoval se skřípěním zubů. Nicméně věřím, že v září se na VH ČASQ k situaci (podle mě velmi neutěšené) vyjádří i zástupci ostatních klubů a využijí svých práv, které jim garantují stávající a platné stanovy ČASQ.

autor: Jan Roll, člen ČASQ

 Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha

Zdeněk Jargik: Vážený pane Rolle, Je spouusta nespokojených, ale jen málokdo v sobě najde kuráž sebrat se a jít do sporu. Vážím si vaší iniciativy a chtěl bych vám tímto vyjádřit morální podporu. Zdeněk Jagrik

19.07.2014 12:06
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net