aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_9706 aDSC_9706

Komentář Radima Švece k současným událostem ve svazu ČASQ

24.09.2014 12:26

Vážení členové ČASQ,

předem se omlouvám všem, které zatěžuji svými názory a komentáři a kteří už toho možná mají i z mé strany dost. Nicméně po událostech z poslední doby, před a po valné hromadě v září 2014, si dovolím také trochu přispět svým vyjádřením. Původně jsem chtěl napsat komentář ke Zprávě o činnosti zveřejněné před VH současným VV, jelikož jsem byl poměrně dlouhou dobu také členem VV, a to jak předchozích, tak i toho současného, zvoleného na poslední VH v roce 2012. Nakonec jsem to neudělal a jsem za to rád, protože to, co se dělo na VH v Brně a po ní mě naprosto šokuje.

Nebudu se sáhodlouze rozepisovat o tom, co současný VV dělá podle mého názoru špatně, v čem je zpráva o činnosti totálně překroucená a mnohdy lživá, že často vůbec nehodnotí období, které hodnotit má (6/2012 – současnost), že si VV a jeho předseda p. Sládeček dělá co chce, že VV nedodržuje vlastní stanovy a předpisy, nezveřejňuje žádné informace o hospodaření a když už „cosi“ na téma ekonomika na VH zveřejní, je to v podstatě, i dle vyjádření člena VV, nic neříkající, zkreslená a zřejmě i chybně zpracovaná informace, že zasahuje do soutěží a řádů v průběhu sezóny, čímž je naprosto radikálně ovlivňuje, nerespektuje rozhodnutí svých komisí, dlouhodobě nereaguje na podněty svých členů a neřeší protesty, svévolně mění termíny pro registrace před sezónou a pro přestupy, záměrně zkresluje nebo nezveřejňuje názory svých členů (viz.např. hrací dny při loňské extralize). Dočetl jsem se také, že podporuje vzdělávání trenérů. Dle mých zkušeností jim naopak znemožňuje se vzdělávat. Také že se mladí málo zapojují do dění v asociaci. Oni by chtěli, a není jich málo, ale prostě na to nemají žaludek, aby při prvním nesouhlasném názoru schytali řádnou odezvu s patřičným vysvětlením, kam patří a kde je jejich místo (a nejen mladí). To, že jsou žebříčky prakticky stále naprosto špatně spočítané již ani nebudu více zmiňovat, protože na všechny tyto věci upozorňuji dlouhodobě a neustále a je to pořád to stejné dokola. Ve výčtu nedostatků bych mohl pokračovat ještě hodně dlouho. Netvrdím také, že je vše špatně a že současný VV neudělal nic pozitivního, ale absolutní arogance a sebestřednost bez jakéhokoliv náznaku nějaké sebereflexe, především jeho předsedy p. Sládečka, z mého pohledu naprosto převyšuje nad vším ostatním a absolutně znevažuje práci spousty dalších, kteří se kolem squashe točí.

Zamyslím se spíše nad tím, kam nás, členy ČASQ, a to bez ohledu na skutečnost na čí straně kdo stojí nebo koho podporuje, současný VV a především jeho předseda postavili, jak se k nám chovají a kam ČASQ směřuje.

Jak již je zřejmé z uvedeného výše, mým hlavním, a troufnu si říci, že nejenom mým, problémem je osoba p. Sládečka, jeho vystupování, chování a činnost. S ním do „jednoho pytle“ však patří i ostatní členové VV, kteří jej buďto mlčky podporují, a nebo, pokud si v ojedinělých případech dovolí nesouhlasit, tak nakonec stejně mlčí taktéž.

Po VH v Brně se zamýšlím také nad samou podstatou ČASQ jako organizace a její strukturou vyplývající z platných stanov a předpisů, které, až na drobné změny, platí více jak 15 let a které, nebýt nového Občanského zákoníku, by zřejmě platily ve stejném znění i nadále nevím jak dlouho. Podle těchto stanov, i když určitě nejsou ideální, fungujeme již dlouho. Svoláváme VH, na nich jednáme a svoji organizaci provozujeme. Tak tomu bylo i na poslední VH v roce 2012, kde jsme si odsouhlasili svoje vlastní pravidla na období do června 2014. Nikdo za posledních mnoho let nepřišel s konkrétním plánem, že je potřeba stanovy radikálně změnit nebo obdobnou myšlenkou, takže nám v podstatě doposud vyhovovaly. Nejvyšším orgánem ČASQ je Valná hromada. Ta Valná hromada, která dle současného VV nesmí nic dělat, nesmí o ničem rozhodovat, nesmí kritizovat svoje „podřízené“ (tím myslím VV a komise), nesmí se vlastně ani svolávat, nesmí si určovat program svého vlastního jednání a přijímat závěry. Připadám si jak Alenka v říši divů nebo spíše jako před 30 lety. Když už se po značném nátlaku „části členů svazu, která nadřadila své osobní zájmy společným“ a rozhodnutím Arbitrážní komise (podotýkám, že pod výzvou ke svolání VH v řádném termínu byla podepsána více jak polovina klubů z celé republiky disponujícími hlasy pro VH) VH sejde, tak se delegáti nemohou ptát na zásadní věci spojené s fungováním ČASQ za poslední období, na většinu otázek a připomínek přijde místo odpovědi výpad a napadení tazatele. Odpovědi současného vedení na dotaz ohledně ekonomiky ve stylu: „Na to vám odpovídat nebudu, protože nechci“, jsou jen dokreslením absolutní arogance a „Kocourkova“. Vrcholem všeho je přítomnost jakési osoby, která je najatá současným VV a která v podstatě znemožňuje průběh VH, zasahuje do názorových debat účastníků, exhibuje a prezentuje svoje názory. A VV se za ni v případech, kdy mu to vyhovuje, schovává. Když už VV někoho takového za peníze našeho spolku najme, měla by takováto osoba hájit zájmy toho, kdo ji platí ……

Ve svém profesním i sportovním životě už jsem toho zažil mnoho na nejrůznějších úrovních, ale NIKDY jsem se nesetkal se stavem, kdy podřízený nařizuje svému šéfovi co může a nemůže, jak se má chovat, kdy smí promluvit, na co se smí ptát a podobně. Kdy podřízený rozhoduje o tom, kdy se se svým šéfem sejde a o čem mu dovolí se bavit. Kdy se podřízený rozhodne, zdali šéfa bude informovat o své činnosti a hospodářských výsledcích, kdy se rozhodne, že nezveřejní zápis z jednání se svým šéfem (myslím tím zápis z VH) na webu, jež má sloužit celé organizaci a jehož vlastníkem je právě ten šéf (ČASQ), ……………………

Jak již jsem uvedl na začátku svého příspěvku, je mi jedno, kdo na jaké straně stojí a koho podporuje. Žijeme, alespoň doufám, v demokratickém světě a tak bychom měli tyto principy respektovat a podle nich se chovat.

S ohledem na výše uvedené si dovolím nesouhlasit s vystoupením např. Ládi Zamastila na VH, který uvedl, že bychom se měli bavit především o squashi jako o hře. O těchto věcech bychom totiž měli jednat neustále v průběhu celého roku při turnajích, v jednotlivých komisích nebo s VV. VH nemá řešit, jestli budeme hrát na dva či tři vítězné sety nebo jestli je za sklem lepší ten či onen. VH má posoudit a zhodnotit činnost za uplynulé období, včetně činnosti VV a rozhodnout, zdali půjdeme dále tímto směrem nebo zdali chceme změnu. VH je politika jako každá jiná. Veškerá jednání vždy probíhala a i v budoucnu budou probíhat před jejím konáním, protože jak správně všichni prezentují, není možné se rozhodovat o důležitých věcech v průběhu úmorného mnohahodinového jednání. Také proto má VV za povinnost pravidelně zveřejňovat rozpočty, hospodářské výsledky, zápisy z jednání VV a všechny další podstatné informace, abychom se mohli v klidu a s rozvahou rozhodnout a tyto zprávy a tuto činnost posoudit. Já sám jsem za poslední dobu strávil nespočet hodin jednáním s mnoha lidmi, kteří se kolem squashe točí a to z obou táborů z poslední VH a snažil jsem se s nimi najít společnou řeč. Troufnu si i tvrdit, že se mi to v mnoha případech, ať již zcela nebo částečně, podařilo a to je ta cesta, kterou bychom se měli dát. Na Valné hromadě bychom pak již jen měli doladit detaily a poté se zaměřit na práci, o které mluvil Láďa Zamastil a mnozí další.

Závěrem bych jen dodal, abychom se na příští VH svolané na 8.10.2014 do Brna, zaměřili na témata a skutečnosti, jež má VH řešit, řádně se na ni připravili, věci s předstihem prodiskutovali včetně úkolů a plánů do budoucna a hlavně abychom si nenechali nikým a ničím zasahovat do rozhodovacích pravomocí a práv, která naše organizace, její členové a její nejvyšší orgán mají.

Děkuji za pozornost.

Za Squash Klub Slovan Brno Radim Švec

(originál textu zde)



Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha

Petr Dlouhý: Presne tak!!!! Predseda CASQ prece neni buh nebo monarcha. Demokracie vypada trochu jinak ... a da se delat v souladu se vsemi a v pohode...

20.09.2014 12:35

Michael Schneider: Radime tvůj článek je klasicky politický nic neříkající kec. Jsem ve squashi taky poměrně dlouho ... Takže zkonstatuji několik málo vět. KAŽDÝ VV si dělal co chtěl, měnil jak potřeboval a co bylo pro jeho představitele nebo hráče " jejich" oddílů či snad přímo svěřenců a dětí to nejlepší. A za tech 14 let co jsem ve squashi ŽÁDNÝ VV pro mě, jako squash klub a squash centrum z Pardubic neudělal vůbec nic čím by nějak pomohl squashi jako takovému ... ale třeba jsem vyjímka ...

21.09.2014 17:50

Soňa Brabcová: Dobrý den. Přidám pouze jednu mojí osobní zkušenost s osobou pana Sládečka. Před prvním Czech Masters Open jsem zjistila, že je přihlášeno málo hráčů. Ukázalo se, že jedním z problémů pro hráče bylo vytvoření SPINu anebo jeho zaplacení. Někdo nevládne angličtinou, někdo neměl PayPal účet a některým byly SPINy vytvořeny automaticky pro Mistrovství Evropy, aniž by ale měli přístup do svých profilů, odkud se příkaz k úhradě zadával. Oslovila jsem pana Sládečka s dotazem, zda jim ESF neposlala nějaké univerzální přihlašovací heslo do automaticky vytvořených profilů, protože mně, ani majitelům účtů se nedařilo přihlásit a SPINy zaplatit. Jedinou odpovědí bylo, že to bude spíš mýma levýma rukama a neschopností. Perfektní odpověď předsedy ČASQ; opravdu velmi konstruktivní. Obrátila jsem se tedy přímo na ESF, vysvětlila náš problém a domluvila se na hromadné platbě a zpřístupnění účtů, kterou jsem i realizovala. Tímto způsobem se mi podařilo vyřešit zaplacení SPINů či přímo novou registraci pro 15 hráčů, včetně jednoho ze Slovenska. Když jsem chtěla oslovit další masters a nabídnout jim pomoc, neměla jsem žádnou databázi kontaktů. Požádala jsem tedy Jardu Zajpta o zveřejnění na webu masters, který tak obratem udělal. Díky. Ten o této aktivitě informoval i pana Sládečka s žádostí rozeslání na jejich kontakty. A co udělala ČASQ? Vůbec nic. Nejsem členkou VV, ani nemám žádné hlasy na VH, ale mám ráda squash, a proto nemám problém ve svém volném čase něco málo pro squash udělat. A vím, že nejsem jediná. Nečekám od VV ČASQ žádný potlesk nebo díky, protože tyto aktivity dělám dobrovolně, ale nadávky a posměšky? Svůj příspěvek jsem napsala kvůli tomu, aby zazněl nějaký zcela konkrétní příklad arogance a ničení squashe ze strany pana Sládečka a nebylo to jenom ... jedna paní povídala, já to slyšela a teď to pouštím dál. Názor si už, prosím, udělejte každý sám. Soňa Brabcová

23.09.2014 09:16
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net