aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_3778 aDSC_3778

Svolejte valnou hromadu tak, jak jste slíbili, prosím!

18.09.2014 12:11

Jako členka ČASQ a ligová squashistka jsem se v sobotu 6.9.2014 rozhodla vyrazit na svolanou valnou hromadu České squashové asociace do Brna. Události ve squashové obci se mě jako hráčky osobně dotýkají a pravidelně je sleduji. Chtěla jsem si vytvořit vlastní názor na současné dění ve sportu, který miluji a kterému přeji, aby vzkvétal a přinášel radost všem, kdo ho hrají a podílejí se na jeho rozvoji. Mým hlavním cílem bylo svou účastí zjistit, jaké máme v asociaci problémy a vyslechnout si názory všech přítomných na ně. Jednání se rozhodlo zúčastnit 50 - 60 lidí a přispět tak osobně, zodpovědně a aktivně do diskuze o tom, jaká bude další budoucnost "našeho" sportu. Další část klubů delegovala své mandáty platné k hlasování na přítomné zástupce. A na jednání byl výkonným výborem přizván jako host advokát JUDr. Daniel Chamrád, aby se postaral o neutrální rozhodování sporných situací.

Krátce po poledni bylo jednání zahájeno kroky, jako je volba mandátové komise a volba pracovního předsednictva. Program byl doplněn a schválen o další body. Asi nikoho z lidí, kteří se okolo domácího squashe byť jen trochu pohybují, nezaskočím, když uvedu, že ne celá členská základna je spokojena se všemi kroky stávajícího vedení. Novými body programu tedy byly i dost zásadní věci, jako odvolání předsedy ČASQ a členů výkonného výboru a případná volba nového vedení.

předseda ČASQ Pavel Sládeček

Pavel Sládeček následně před přítomnými okomentoval zveřejněnou zprávu o aktivitách ČASQ za poslední období. A odstartovala diskuze. Každý měl možnost si dokument vytvořený vedením ČASQ přečíst (kdo neviděl ZDE) a porovnat s ním, jakou má osobní zkušenost. Určitě se podařilo realizovat pozitivní věci, které dokument uvádí a vedení asociace se jistě na mnohém z uvedeného podílí. Můj osobní pocit ze zprávy ale není úplně kladný. Dokument není objektivní, účelově informuje pouze o tom, co vše asociace "sama" dosáhla. Místy uvádí termíny jako "úmyslné rozšiřované dezinformace a lži" a podobně, což do takové zprávy vůbec nepatří, jsou to ničím dále nepodložená subjektivní vyjádření.

Zpráva opomíjí práci spousty dalších lidí, kteří se okolo squashe pohybují a podporují ho, dotují ze svého - investují do něj své osobní finance, čas a energii a tím se velikou měrou podílejí na uvedených skutečnostech a nic za to od asociace nedostávají. Mnohdy jsme byli navíc svědky naprosto opačné situace, kdy vedení asociace squashi ublížilo. Z osobní zkušenosti mohu hovořit například o pořádání mezinárodního turnaje Czech Junior Open 2014. Akci jsem navštívila jako fotograf a pořízené snímky jsem již v průběhu turnaje nasdílela na facebookové stránky ČASQ a pořádajícího sport centra Hector s tím, že to pomůže zvýšit popularitu celé akce. Moje příspěvky však byly místo dalšího šíření opakovaně a systematicky mazány z uvedených profilů v časovém horizontu desítek minut. Pokus jsem opakovala třeba 10x. Proč? Nechtěla jsem za fotky finanční odměnu a ani jsem nepředpokládala, že si zahraniční hráči na webu squashPage počtou české texty a zvýším tak počet stálých přístupů na stránky.

Takových příkladů v rámci diskuze zaznělo více. Kdo osobně v Brně byl, ví, o čem mluvím. Nikdo není dokonalý a i mistr tesař se utne ... Ale je správné naslouchat ostatním, s pokorou a sebereflexí. Vše, s čím nesouhlasím, nelze hned odsoudit, shodit ze stolu nebo urážet. Myslím si, že vedení asociace by mělo naslouchat svým členům, být tu pro ně a pokusit se s nimi diskutovat.

Dalším negativním postřehem z valné hromady bylo vystupování přísedícího advokáta pana Chamráda. Byť možná neporušoval zákonem daná pravidla, profesně porušoval zásadu neutrálnosti. Bylo v pořádku, pokud se přihlásil do diskuze a komentoval stav, který dle jeho názoru neodpovídal právním předpisům. Za velmi špatné ale považuji jeho ironické úšklebky na půl úst a posměšky k výrokům některých členů diskuze, kterými přiléval olej do ohně a ovlivňoval část přísedících. Zcela jednoznačně tím dal najevo, že není neutrální, ale hájí zájmy pouze jedné strany. A je úsměvné, že za peníze nás všech.

Michal Voplakal - člen pracovního předsednictva pověřený řízením valné hromady

Následovalo zveřejnění zprávy o hospodaření. Pokládám za neuvěřitelné, že neexistovala možnost nahlédnout do účetnictví asociace několik let, byť asociace byla opakovaně vyzývána k jejímu zveřejnění. V diskuzi padla otázka, proč ke uveřejnění této zprávy dochází až s takovým zpožděním. Ekonom ČASQ Petr Kolegar poskytl odpověď, že jediným důvodem jsou jeho časové možnosti, že dříve zprávu nestihl předat. Na další dotazy, které se týkaly například rozporů ve financování turnajů Czech Junior Open, nedokázal odpovědět a jediné vyjádření, které přítomní měli možnost slyšet, bylo "na tuto otázku vám neodpovím".

Doufala jsem, že v rámci valné hromady nám členové vedení osvětlí své kroky, které vedly z jejich strany k opakovanému porušování vlastních stanov. Doufala jsem, že dostanu odpovědi na své otázky formou pádných argumentů, které mne přesvědčí o jejich nutnosti. Proč nebyla valná hromada svolaná v řádném termínu. Proč se nezapočalo s přípravami na změny občanského zákoníků dříve. Proč členové asociace nemají možnost sledovat účetnictví vlastní organizace alespoň tak, jak se asociace zaváže. Proč dochází k opožděnému zveřejňování zápisů ze zasedání výkonného výboru. Proč byly ze strany ČASQ zanedbány některé možnosti, jak klubům umožnit získat dotace pro jejich rozvoj. A se vzrůstající délkou jednání, u mne začínal převažoval pocit, že na své otázky uspokojivé odpovědi nedostávám a nedostanu. Několik dalších lidí v místnosti mělo pravděpodobně podobný pocit, mezi přítomnými se začaly objevovat příspěvky na téma, ať vedení pod tlakem atmosféry v sále zváží svou rezignaci.

host Daniel Chamrád

Následně bylo přistoupeno k bodu hlasovaní o odvolání členů výkonného výboru. Daniel Chamrád znovu ve svém příspěvku upozornil, že vzhledem k ustanovení nového občanského zákoníku existuje možnost, že toto hlasování bude neplatné. Kluby, které se tohoto zasedání neúčastní, by přišly o možnost vyjádřit se k bodu, který původně nebyl na pořadu jednání. Pod tíhou této informace a obavy z toho, že by se vedení České asociace squashe ocitlo ve stavu bez předsedy a dalších členů výkonného výboru, kdy by se čekalo na usnesení soudu, se někteří členové rozhodli v této volbě zdržet hlasování a tím se počet hlasů nepřehoupl do potřebného počtu nadpoloviční většiny pro schválení odvolání VV.

Snad každému je jasné, že není v silách žádného člověka se v libovolné činnosti zavděčit všem zainteresovaným. Jsme lidé různí, máme odlišné životní zkušenosti, které ovlivňují naše chování a hodnocení věcí okolo nás. Můžeme se pokusit diskutovat, osvětlit svá stanoviska, vyslechnout protistranu, přistoupit na kompromisy ... ale naším hlavním cílem musí pořád zůstat myšlenka něco budovat, posouvat ... ne jen bourat a hájit zájem jednotlivce. Je potřeba přijmout myšlenku, že v takovém společenství lidí, jako je ČASQ se podřídíme většinovému názoru, jinak se nikdy nikam neposuneme.

V tento okamžik se zdálo, že rozumným kompromisem pro řešení situace je návrh na svolání další valné hromady v co nejkratším možném termínu. Všechny kluby dostanou potřebné informace o hlasování o důvěře stávajícím členům a budou se moci rozhodnout, jak zahlasují. Zdálo se, že svítí světlo na konci tunelu a výkonný výbor se odebral na 15-ti minutou přestávku k dohodě na termínu a navržení programu nové valné hromady. Nicméně většině z nás, po návratu předsedy a dalších členů VV z přestávky, poklesla čelist. Měla jsem pocit, že předseda ČASQ Pavel Sládeček se celou dobu účastnil jiného jednání ... přednesl totiž návrh na konání valné hromady na druhou polovinu ledna 2015! Ti, co se v dobré víře zdrželi hlasování pravděpodobně hořce zalitovali ... Nadpoloviční většina členů také s navrženým termínem nesouhlasila a 66 % přítomných hlasů odsouhlasilo termín následující valné hromady na středu 8. října 2014 v 11:00 hodin opět v Brně. Součástí navrženého programu je i bod odvolání stávajícího vedení ČASQ. Pavel Sládeček byl následně vyzván členem pracovního předsednictva Michalem Voplakalem k tomu, aby přítomným čestně přislíbil, že valnou hromadu opravdu neprodleně svolá a nebude její organizaci dále zdržovat.

Na závěr si dovolím vypůjčit slova jednoho z účastníků devíti hodinového jednání, které souzní s mým pocitem ... prosím, pane předsedo a ostatní členové výkonného výboru ČASQ, ukažte všem okolo, že "máte koule" a svolejte valnou hromadu tak, jak jste slíbili. Nebo případně rovnou odstupte ze svých pozic. Už žádná další ALE. Dejte všem členům ČASQ možnost demokraticky si vybrat, koho chtějí ve svém vedení. Lidsky vás přece nemůže tato situace těšit, uspokojovat a naplňovat. Tiše doufám, že na stránkách asociace v nejbližších hodinách uveřejníte informace o svolání valné hromady na 8.10.2014. V opačném případě totiž ztratím i ty poslední drobečky víry a úcty ve vaše jednání ... ty drobečky, které se tam znovu a znovu snažím vykřesat ve váš prospěch ještě v těchto okamžicích, kdy komentář píši!

Článek je "komentářem", ne reportáží. Jedná se tedy o novinářský útvar, ve kterém autor projevuje svůj subjektivní názor na věc.

Text: Irena Vanišová



Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha

Jenda: Dobrý večer, ve Vašem článku narážíte na práci a výsledky vedení ČASQ za uplynulé období. Zajímaly by mne výsledky minulého vedení.

08.09.2014 22:52

admin: Jendo dobrý večer, díky za reakci. Tento můj komentář reaguje na osobní zkušenosti, které mám se současným vedením. Na valné hromadě i mimo ni.

08.09.2014 23:02

Jenda: Váš názor respektuji. Jen by mne zajímalo kam se squash v ČR "posunul" za starého vedení. Myslím si osobně, že by se měl každý zamyslet nad tím co by nám zvolení nového vedení přineslo. Ať už má staré vedení jakékoli chyby nepamatuju období kdy by se squash v ČR posunul více. Musíme si uvědomit, že ukočírování ČASQ se všemi členy a kluby není jednoduchou záležitostí a zda je nově navrhované vedení schopno navázat na úspěšné nynější období je otázkou?

09.09.2014 00:14

Petr Dlouhý: Jendo, pani Vanišová to napsala dobře. Ona nekritizuje vše, co se udělalo - jsou i úspěchy. O to více ji zřejmě mrzí (a i ostatní - a o tom to je), že současné vedení kolem sebe neustále kope a je tzv. neomylné, arogantní, sebestředné. Pokud jsou tak vynikající, tak proč to nenechají zhodnotit členskou základnou? Proč není průběžný ekonomický a finanční přehled? Proč negují jakoukoliv jinou aktivitu? Proč existuje pouze jejich názor? Odpovím ti ... on bude někde asi zakopaný pes a nějaké problémy ... a proto je potřeba, aby do toho nikdo jiný neviděl ...Není přece nic jednoduššího než nechat hlasovat o setrvání - chcete mě? Máte mě - Nechcete mě? nemáte mě ... na funkcích většinou lpí lidé, kteří nemají nadhled, sebejistotu a svědomí. Petr Dlouhý

09.09.2014 09:39

admin: Děkuji pane Dlouhý za komentář, přesně tak to cítím. Já určitě nechci říct, že všechno je jen špatně. Snažím se nějak pomáhat sportu, který je pro mne s lidmi okolo druhá rodina ... a současné vedení ve mne místy vyvolává naprostý pocit zmaru, ničí moji práci. A vnímám, že přesně tou arogancí odrazuje i spoustu jiných lidí, kteří také chtějí pomáhat. To je důležité. Mnohokrát jsem se chtěla přistoupit na kompromis, vyslechla jsem si i druhou stranu, snažila jsem pochopit motivaci vedení k některým krokům ... Věřím, že současné úspěchy našeho squashe by mohly být ještě lepší. Co se týká "starého" vedení. Na to neumím odpovědět. V té době jsem se squashi a jeho podpoře rozhodně tolik nevěnovala a neorientovala jsem se v situaci. Mezi zástupci dnešní "opozice" jsou lidé, ve které mám důvěru a kterých si vážím. Věřím, že pokud dojde k nějakým změnám, nebude to k horšímu. Všichni přeci máme možnost se na volbě vedení podílet a nějakým způsobem ho směrovat, aby jednalo ku prospěchu nás všech. Irena Vanišová

09.09.2014 10:00

Petr Steiner: Jak autorka Irča píše \"určitě se podařilo realizovat pozitivní věci, které dokument (zpráva o činnosti) uvádí a vedení asociace se jistě na mnohém z uvedeného podílí\". Já souhlasím, připojuji se a vždy budu mít na paměti to pozitivní, co se za čtyři roky událo. Dovoluji si hodnotit i s ohledem na to, že například mnoha akcí pořádaných přímo současným vedením jsem se aktivně či pasivně účastnil (na VH jsem bohužel musel chybět a vynasnažím se, abych na té další byl), snažím se získávat informace a pohledy jak od současného vedení, tak od jeho odpůrců. Avšak i když vidím a často se v diskuzích zmiňuji o tom \"dobrém\", troufnu si říct, že nelze přejít to, že jako členové asociace vůbec netušíme například to, za jakých podmínek se pořádají vyhlášené akce jako MR či MRJ. Ano, potvrzuji, že mají mnohem vyšší úroveň než v minulosti, ale za jakou cenu? Nedokázal by to za takových podmínek i někdo jiný? A i na další projekty mohou padnout tyto otázky. A odpovědi? Pro nejvyšší orgán, tedy Valnou hromadu, není ani s předstihem připraven podklad o hospodaření, což, nemýlím-li se, je snad i protizákonné. A ať je, či není, je to nezodpovědné vůči členům. Takže ano, udělaly se dobré věci, ale vlastně nikdo nemůžeme vědět, čím jsou vykoupeny, protože hospodář odmítá konkrétně odpovědět na konkrétní dotazy členům spolku, který ZASTUPUJE. Ještě si dovolím reagovat na Jendu a jeho zmínku o nově navrhovaném vedení - mohl byste mi prosím Jendo říct, jaké nově navrhované vedení máte na mysli a kde je o něm nějaká informace? Protože například na VH se o žádném novém vedení nejednalo, pouze se jednalo o činnosti vedení ČASQ a jeho odvolání. Děkuji.

09.09.2014 10:02

Petr Dlouhý: Pane Steinere, líbí se mi vaše poznámka o slovu ZASTUPUJE. Máte pravdu. To je totiž taky problém. Pokud někoho zastupujete (na valné hromadě, ve vedení asociace), musíte se mu zodpovídat, komunikovat s ním, a třeba odpovídat i na nejrůznější dotazy. Funkce není doživotní titul a piedestál nad ostatními, ale služba. Pokud máte ale čistý stůl, nedělá Vám to problém...

09.09.2014 10:50

Rudolf Náprstek: Souhlasím s tím co bylo řečeno výše, myslím, že my, "běžní squashaři" to cítíme stejně nebo podobně. Mám dotaz do diskuse - vyslovil už někdo nahlas myšlenku založit alternativu ČASQ ? V takovém stavu v jakém je český squash by to zas neměl být takový problém, není to tak jako třeba ve fotbale a hokeji, kde by to nebylo reálné. Možná se ptám naivně nebo hloupě, ale proč nenechat p. Sládečkovi jeho asociaci, ať se klidně jmenuje předsedou na věčné časy a nepřijít s alternativním projektem ? Co jsem měl možnost poznat lidi kolem squashe, tak to prakticky všichni byly skvělý, nadšení, pozitivní lidi a tohle handrkování jenom spoustě z nás kazí tak skvělou hru, jakou squash je. Squash je ještě pořád čistý sport hraný pro požitek ze hry, tak proč si ho nechat kazit někým kdo nedokáže překročit vlastní ego ?

09.09.2014 12:28

Petr Steiner: to Rudolf N. - Myšlenka druhého svazu již jistě zazněla. Možná ne nyní, ale český organizovaný squash se nenachází v podobné situaci poprvé, bohužel. Nicméně kluby se nakonec ve volbách snaží nějak domluvit a hledat cestu, alespoň co z mé zkušenosti můžu říct. Současné vedení není ve vedení jen tak, bylo demokraticky zvoleno kluby. A kluby ho také mohou odvolat, pokud s ním nejsou spokojeny. Někdy je to obtížné handrkování plné zbytečných osobních invektiv, které znesnadňují orientaci ve faktech a znepříjemňují atmosféru. Přesto si myslím, že je vhodnější cesta se v nepříliš početném squashovém hnutí domluvit / vytvořit většinu, než dělit asociaci a tříštit společné zájmy, které mohou squash posílit v široké konkurenci ostatních sportů a o které by kluby měly usilovat. Navíc čistě technicky by zřejmě vznikl problém se členstvím v nadnárodních squashových organizacích, jichž je ČASQ členem, a s hráčskou reprezentací ČR, za kterou také zodpovídá svaz. to Petr D. - děkuji, vidím to stejně. Bohužel s mnoha službami v ČR to vypadá, jak vypadá :-) Snad se to podaří krok po kroku zlepšovat.

10.09.2014 00:17

Soňa Brabcová: Dobrý den všem. Irča to popsala velmi dobře a nezaujatě; díky za další kvalitní článek. Po přečtení zápisu z VH jsem se rozhodla na další jednání jet osobně. Jsem dlouholetou aktivní hráčkou české ligy, ale především ekonomkou, která ve své firmě využívá moderní technologie, včetně zpracovávání účetnictví externí firmou s možností nahlížení do účetnictví vzdáleně. Na valnou hromadu ve svém volném čase a zdarma zpracuji krátkou zprávu o možnostech, které český trh pro průhledné a kvalitní vedení účetnictví nabízí, včetně možnosti vzdáleně a kdykoliv do účetnictví dané entity nahlížet. Doufám, že tímto krokem přispěji ke konstruktivnímu řešení některých palčivých otázek. Těším se na viděnou na říjnové VH. Soňa Brabcová

10.09.2014 11:59
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net