aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_5503 aDSC_5503

Tomáš Cvikl má obavy o budoucnost ČASQ

15.12.2014 02:45

Uběhlo 67 dní od říjnové valné hromady ČASQ, na které si její členové zvolili nové vedení do výkonného výboru. Na veřejnost se však dostává jen velmi málo informací o tom, co současný nově zvolený výbor řeší a jak se snaží plnit předvolební sliby. Na turnajích a jinde v zákulisí squashe je stále více slyšet sílící nelibost členů k tomu, že netuší, co se děje. Rozhodli jsme se tedy oslovit osobu nejpovolanější, předsedu ČASQ Tomáše Cvikla, aby nám osvětlil, co se děje.

Tomáši, web ČASQ skomírá. Proč? Nepovažujete za důležitě s lidmi komunikovat?

Naopak! Zlepšení komunikace směrem k členské základně, a tím mimo jiné i zprůhlednění do té doby velmi neprůhledného řízení ČASQ, bylo jedním z našich hlavních „předvolebních“ hesel. V této chvíli se ale stále nacházíme v situaci, kdy jediným „oprávněným“ zveřejňovat zprávy na stránkách, které jsme až doteď všichni považovali za vlastnictví nás všech, tedy členů ČASQ, je bývalý předseda Pavel Sládeček. On rozhoduje o tom, co bude nebo nebude na stránkách zveřejněno. Honza Mutina podle svého vyjádření sice má oprávnění zadávat výsledky nebo vytvořit žebříčky, ale skutečným a jediným vládcem nad webem ČASQ je bývalý předseda, který si může dělat, co chce. A také to stále dělá … Mám za to, že takto to není v pořádku!

To je opravdu zajímavé, protože na webu ČASQ je k dohledání zápis z jednání výkonného výboru (VV) ze dne 1.10.2009, kde existuje bod  "Dodavatel webové aplikace" ... citujeme z textu „bude zcela nemožné, aby při změně ve vedení ČASQ jakákoliv osoba či subjekt násilným způsobem mohl zabránit v následném používání aplikace členům asociace…“ Chápeme správně, že se nyní Pavel Sládeček chová v rozporu s uvedeným textem, pod kterým je v roce 2009 podepsaný?

Jsem toho názoru, že ano. A moc nechápu, proč tomu tak je. Všechna jednání VV ČASQ, ve kterých Pavel Sládeček od té doby působil, měly přece za pět let své existence dostatek času tuto problematiku vyřešit! Nebyl jsem od roku 2000 v žádné funkci VV ČASQ, takže jsem tehdejší problematiku s webem měl možnost sledovat pouze ze zápisů VV, ale podle informací, které mi sdělil Radim Švec, který členem VV tehdy byl, byla situace následující:

  • tehdejší doménu www.casq.cz vlastnila asociace – ne tedy jako dnes, kdy doménu nevlastní
  • vytvoření, vývoj a údržbu programu vytvořený Kamilem Schvarczem, běžící na doméně casq.cz, asociace v plné výši hradila a měla jej tudíž vlastnit
  • Kamil tento program vypnul a znemožnil jeho užívání. Za jeho provoz chtěl po ČASQ původně 70.000,-Kč/měsíc, následně pak po vyjednávání M. Voplakala byla konečná cena myslím 30.000,-Kč/měsíc, což bylo samozřejmě pro ČASQ neakceptovatelné
  • nový VV se dohodl, že nechá vytvořit zcela nový program a prioritou byla skutečnost, aby se v budoucnu nemohlo stát to, co provedl Kamil, tzn. vlastnictví jak domén, tak programu samotného měla ve své moci mít jen ČASQ bez možnosti zcizení někým jiným apod.
  • na starost si toto vzal Pavel Sládeček, který se zaručil za firmu Tile, která tehdy, myslím, patřila paní Sládečkové, ale tvořit program měl jeho bratr. Tehdy především předseda VV ČASQ M. Valenta nebyl pro a chtěl, aby celé řešení provedla externí nezávislá firma. Ale argumentace o lepší komunikaci se spřátelenou firmou zvítězila
  • na tvorbu byla sepsána smlouva, která měla zajistit absolutní vlastnictví celého produktu jen pro ČASQ
  • stejně tak i všechny domény měly být plně ve vlastnictví ČASQ
  • VV na návrh P. Sládečka odsouhlasil zakoupení nové domény a byla vybrána cz-squash.net, protože tato byla lépe spojitelná s českým squashem než původní casq.cz. Následně byly vytvořeny i nové mailové adresy a celý systém komunikace
  • tvorbu programu provázely od počátku obrovské problémy především s termíny a také s obsahovou stránkou, kdy Pavel Sládeček a Honza Mutina, kteří s programátory komunikovali, opakovaně prohlašovali, že je to katastrofa

To nevypadá dobře. Napadá nás otázka, zda jste připravení na variantu spuštění vlastního webu?

Ano jsme. Co jiného nám také v této situaci zbývá, když stránky ČASQ nemáme k dispozici? Nacházíme se uprostřed sezony, kdy není vhodné měnit rozjeté modely. Rádi bychom proto využili současný systém, který byl vyvinut za peníze ČASQ, a přesměrovali ho na nové stránky, které budou spuštěny na doméně, kterou bude vlastnit a také ovládat vedení ČASQ. To je náš jasný cíl! V současné situaci k tomu ale potřebujeme kooperaci bývalého vedení …

A bývalé vedení spolupracuje jak?

Bývalé vedení nám nepředalo ze své agendy v podstatě nic. Kromě Štěpána Marko, jak mne informoval Radim Švec, kterému Štěpán předal agendu soutěžní komise (SK). Také Honza Mutina, generální sekretář v bývalém vedení, měl ve svém počítači některá data, bez kterých by se celá rozjetá sezona pravděpodobně zcela zhroutila. Já nejsem znalý problematiky IT, ale tvrdím, že musí existovat řešení, které jednou provždy a zcela jasně zbaví ČASQ pozice věčného rukojmí! Na problémy s nepředáním agendy narážíme dnes a denně téměř u všech situací, které jako nové vedení ČASQ musíme řešit. Je to neuvěřitelné a zcela nepochopitelné. Jak jsme informovali v zápisech z VV, někteří členové ČASQ, včetně několika členů odvolaného vedení, podali podnět k arbitrážní komisi na zneplatnění valné hromady a v této věci probíhají arbitrážní řízení.

Můžeš prozradit, k jakým závěrům arbitrážní komise dospěla?

Minulý čtvrtek 11.12.2014  proběhlo řešení dvou kauz. První se týkala nepředání agendy, kde podnět podal současný VV ČASQ. Arbitrážní komise (AK) zcela jasně na začátku sdělila své stanovisko, které platí „v právním světě“. Dokud nevysloví příslušný orgán zneplatnění, je volba platná a nové vedení je řádně zvoleno a všichni by se tím tedy měli řídit! To je dost podstatné! Rozhodnutí AK na místě jednání neučinila, ale zcela jasně dala najevo, že předání agendy považuje za jediný možný postup!

A druhá kauza?

Tou byl návrh na zneplatnění konání valné hromady (VH) v říjnu 2014, který podalo několik členů odvolaného vedení ČASQ. V této věci AK sdělila, pokud jsem to správně pochopil, že nemůže rozhodovat ona sama, protože existuje ze zákona pro zneplatnění VH určitý speciální postup či mechanismus. K této problematice ovšem zcela jasně podala AK komentář směrem k bývalému vedení s doporučením, zda si ještě nechtějí případné podání na zneplatnění VH k soudu zvážit, neboť není moc běžné, aby podnět podával ten, který VH připravoval, čímž vlastně protestuje proti své vlastní práci …     

Pro vedení ČASQ je nezbytné mít přehled o účetnictví. Jak s vámi spolupracuje na předání dat bývalý hospodář Petr Kolegar?

Pan Kolegar odmítá vydat cokoliv. Z naší strany byl vyzván k předání účetnictví, stejně tak byla vyzvaná i společnost MILES  s.r.o., ve které je jednatelem a kterou vlastní jeho žena. ČASQ platí společnosti MILES s.r.o. měsíčně částku cca 5.000,- Kč za využívání účetního softwaru. Je zcela nepochopitelné, že faktické účtování pro ČASQ ale provádí externí paní účetní, která sídlí v Jižních Čechách a se kterou bývalé vedení ČASQ paradoxně uzavřelo pouze ústní dohodu na tuto činnost a které za to nyní platíme také necelých 5.000,- Kč měsíčně. Nikdo tedy nevíme, kromě Petra Kolegara ovšem, co je přesně obsahem její práce a také kdo je vlastně za chyby v účetnictví zodpovědný!

Oslovili jste paní účetní a požádali o vydání informací přímo ji?

Ano a celou tuto situaci považuji za úplný blázinec. Paní účetní nám, představitelům ČASQ zapsaným ve spolkovém rejstříku a tedy jediným ze zákona oprávněným zástupcům ČASQ, odmítá vydat naše účetnictví, které pro nás za úplatu provádí, a které fyzicky tedy musí mít k dispozici! Na posledním jednání VV, které proběhlo 27.11.2014, jsme s paní účetní za účasti revizora Jana Veselého vedli rozhovor po telefonu, který byl na hlasitý odposlech, a kde nám jasně přislíbila vydat co má k dispozici na osobní schůzce v Praze na Hectoru, kam 1x týdně pracovně dojíždí. Na schůzku se ale bez omluvy nedostavila. Dle sdělení Michala Voplakala, který má za ČASQ tuto oblast na starost, tam totiž dorazil Petr Kolegar a sdělil nám, že žádné doklady nevydají … Pravděpodobně je totiž paní účetní živa z dalších zakázek od Petra Kolegara, a proto poslouchá jeho příkazy. O kolik jednodušší a také levnější byla situace dříve, když účetnictví vedlo tehdejší ČSTV …

Jak reaguje Pavel Sládeček nyní?

Komunikace a chování Pavla Sládečka naproti tomu doznala v posledních dvou měsících různých změn a obratů. Ihned po odvolání z funkce se mnou mailem komunikoval o jednotlivých požadavcích na předání agendy. Tím, že umístil na web ČASQ výsledky, o kterých VH rozhodla, dle mého názoru uznal své odvolání a tedy i odvolání ostatních. Také fakt, že zpočátku komunikoval o možnostech předat nám určité části agendy, naznačuje uznání prohry a opuštění funkce předsedy. O to větší překvapení ale nastalo, když za tři týdny po jeho návratu z avizovaných cest v USA a v Polsku svůj postoj obrátil a přidal se na stranu těch, kteří VH zpochybňují!

A tím komunikace s ním skončila?

Jedinou efektivní komunikaci, kterou jsme s Pavlem Sládečkem od této doby docílili, je uzavření nové smlouvy na pořádání turnaje Czech Junior Open 2015 (CJO), který se bude konat v půlce ledna 2015 na Hectoru. Na této akci má pravděpodobně Pavel Sládeček jasný zájem, a proto s námi byl ochoten komunikovat. Jinak si totiž nedovedu vysvětlit, že by přistoupil na změnu smlouvy na pořádání CJO 2015 a dokonce i 2016, kterou jménem ČASQ společně s Petrem Kolegarem uzavřeli v lednu 2014 s TJ Hector. Tato smlouva byla pro ČASQ velmi nevýhodná! Garantovala pro ČASQ výnos v řádu několika desítek tisíc, přestože v minulosti byl realizován výnos v řádu podstatně větším - 200.000 až 300.000,- Kč! Tato smlouva dokonce zavazovala ČASQ k odvodu 2/3 výnosu z případně získaných státních či městských dotací, což mi připadá nechutné! Platnost smlouvy byla podepsána pod sankcí 250.000,- Kč na rok 2015 a 2016! O existenci této smlouvy nevěděl ani člen tehdejšího VV Jan Mutina a není o ní ani zmínka v žádném ze zápisů VV. Nám se podařilo ústy Jana Kubíčka a Tomáše Fořtera dojednat smlouvu pouze na 1 rok s podmínkami, kdy platba ze strany organizátora by měla být kolem 100.000,- Kč a veškeré dotace zůstanou k dispozici zcela pro ČASQ. Celkem by tedy ČASQ mohla realizovat výnos v řádu kolem 200.000,- Kč!

Jaký je možný další průběh předání agend?

My jsme v situaci, kdy nemáme od bývalého vedení předaného skoro nic a postupně na nás „vyskakují“ ze skříní jednotliví „kostlivci“ předchozího vedení. Mám na mysli například situaci kolem dotace ze strany MŠMT, která byla ČASQ přidělena na pořízení mikrobusu, jejíž podrobnosti si ani netroufám zveřejnit písemně … Zajištění stavu, kdy ČASQ o mikrobus nepřišla a vše je nyní právně v pořádku, mne stála týdenní úsilí komunikace s MŠMT a autocentrem z Ostravy. Další kauzou je neoprávněné používání razítka ČASQ při podpisu smlouvy jménem ČASQ bývalým předsedou dokonce tři týdny po svém odvolání z funkce! Tyto smlouvy byly samozřejmě neplatné a musely být okamžitě předělány. Prostě hrůza!

Existují ještě další „kostlivci“?

Za neodpustitelné lajdáctví považuji situaci kolem podaných žádostí na MŠMT pro rok 2015. Pavel Sládeček se sice chlubil tím, že byly podány žádosti v celkové výši cca 10 milionů, ale už nám ovšem zapomněl sdělit, že žádosti, které byly podány pod jeho vedením na konci září 2014, jaksi neobsahovaly všechny potřebné náležitosti. Ty se totiž on zavázal dodat do konce listopadu a nedodal je! A opět nám o tom zapomněl říct … Reálně tedy hrozilo, že z formálních nedostatků mohly být všechny žádosti vyřazeny a ČASQ by tak nezískala nic. Na poslední chvíli byl Tomáš Fořter schopen vše potřebné s MŠMT vykomunikovat a podané žádosti by už teď měly být v pořádku. Přitom mohlo proběhnout vše v klidu, stačilo se nám jen zmínit!

Tím už výčet toho nejhoršího končí?

Ne. Je zde například ještě používání kreditní karty ČASQ k platbě za ubytování v USA, kam odvolaný předseda Pavel Sládeček odjel na zasedání Světové squashové federace prakticky ihned po říjnové VH, na které byl odvolán. Na tomto jednání Pavel Sládeček hlasoval jménem ČASQ, aniž k tomu měl mandát a aniž se komukoliv o tom kdy zmínil. Nepředložil o tom nikde žádnou zprávu a já to považuji za přesný obraz formy jeho chování ve vedení ČASQ! Stále se prostě vynořují nové podobné skutečnosti a my nemáme tušení, co se kde ještě může objevit.

Máte ve VV k dispozici finance nebo rozpočet, se kterým se dá pracovat?

My žádný rozpočet k dispozici po minulém vedení nemáme! První věcí po našem zapsání do spolkového rejstříku bylo zajištění přístupu k účtům ČASQ. Ty máme nyní už zcela pod svou kontrolou. A možnost nahlédnout do historie provedených plateb je velmi zajímavá …

Je možné, že členové odvolaného výboru mají stále i v tento okamžik možnost čerpat finance ČASQ?

Jak jsem už uvedl, k účtům ČASQ má přístup pouze nové vedení. I účet Squash CZ spol. s r.o. už máme zcela pod kontrolou. Pouze k účtu nadace zatím přístup nemáme, což je ale pouze otázka času. Věřím, že si odvolané vedení uvědomuje vážnost situace a její důsledky, kdyby s účtem nadace chtělo jakkoliv disponovat.

Co teď ve výboru řešíte s největší prioritou?

Jednoduchá otázka ale složitá odpověď. Samozřejmě je hlavním bodem nepředané účetnictví a smlouvy. To některé z nás absolutně časově vytěžuje. A přitom zcela zbytečně. Ale poté, co jsme před dvěma týdny „uhasili“ problém s CJO 2015 a minulý týden dotaci na mikrobus s MŠMT, myslím, že je nejvyšší čas začít řešit ME juniorů do 19 let, které pořádáme už na konci března. A kde je hlavním schváleným centrem od Evropské federace squashe centrum Hector.

Je ohroženo pořádání velkých akcí u nás doma? ME juniorů do 19 let, MČR juniorů, MČR dospělých, masters a dalších?

O CJO jsem se již zmínil. U ME do 19 let neočekávám velké střety, neb dle sdělení Pavla Sládečka žádné smlouvy uzavřeny nebyly. MČR juniorů bylo přiděleno dle zápisu z VV č. 24 Slovanu Brno, který byl jediným zájemcem o pořádání. MČR dospělých má vypsaná a zveřejněná kritéria pro výběr stejně jako MČR ve čtyřhrách, Play off a podobné akce a nyní čekáme na nabídky zájemců.

Byla zveřejněna kritéria pro pořádání letošního MČR dospělých. 40% váhy má postavení skleněného kurtu. V souvislosti s tím musí následovat logická otázka: bude se Strahov ucházet o pořadatelství MČR 2015?

Nebude. A nedivím se, že tato otázka koluje ve squashových kuloárech poté, co byla pseudokauza skleněného kurtu záměrně a účelově „oživena“ během „předvolební“ kampaně ze strany Pavla Sládečka. Chápu, že už nevěděl kudy kam … Jediné co mě na tom celém mrzí je to, že tato jeho laciná manipulace vlastně na sebe strhla tak velkou pozornost a upozadila podle mne dobrý program, který jsme vytvořili, a především upozadila kvalitu ostatních kandidátů, kteří měli tu odvahu do změn v ČASQ se mnou jít!

Proč má v kritériích na pořádání MČR skleněný kurt takovou váhu?

Většinový názor ve vedení ČASQ si prostě myslí, že MČR na skleněný kurt patří. I když si myslím totéž, věřte mi, že jsem hlasoval pro menší podíl důležitosti. Taková je ale demokracie a považuji to za důkaz otevřeného přístupu vedení!

Jak s vámi za současného stavu mohou lidé komunikovat?

Dosavadní sekretář Jan Mutina má stále stejné kontaktní údaje. Tomáš Fořter, který Honzu Mutinu na pozici generálního sekretáře od 1.2.2015 oficiálně vystřídá a již dnes významnou měrou pomáhá chod ČASQ zajistit, má tel. č. 776 814 960 a email: forter@volny.cz. Po spuštění nových webových stránek budeme mít také samozřejmě nové kontaktní emailové adresy.

Máš nějaký vzkaz ke členům asociace?

Ano mám. Rád bych se podělil se čtenáři o svou obavu ohledně budoucnosti ČASQ a tím také odpověděl jednomu nejmenovanému členovi současné SK s právním vzděláním, který považuje některé mé snahy a výzvy směrem k bývalému předsedovi za žabomyší válku … Je tu konec roku a s tím se neúprosně blíží doba finálního čerpání a také vyúčtování státních a městských dotací. My ale nemáme představu, jak tuto situaci řádně zajistit, když nám bývalé vedení odmítá vydat potřebné doklady. To ale statní a městské orgány zajímat nebude, neboť oni mají smluvní vztah uzavřen s organizací ČASQ a po ní tedy logicky vyúčtování budou chtít. V praxi se tedy může stát, že byť jsme formálně za vyúčtování zodpovědní, prakticky ho zajistit nemůžeme. Může tedy nastat situace, kdy budou jak MŠMT tak hlavní město Praha po ČASQ dotace v plné výši vrátit a ještě žádné nové pro ČASQ nepřidělí. Protože se může jednat klidně i o několik milionů Kč, které bychom měli vracet, považuji za nutné na tuto situaci členy ČASQ důrazně upozornit! Ani představa, že bychom měli vinou předešlého vedení pracovat se čtvrtinovým rozpočtem, mě nenechává klidným!

A závěrem už jen poznámku. Je možné, že se někteří členové ptají, co se vlastně „tam nahoře“ děje a kde že jsou ty slibované změny. Těm odpovídám, věřte, že se nenudíme a tvrdě a usilovně pracujeme. Bohužel jsme ale prozatím nedostali prostor pracovat na budoucnosti ČASQ, ale jsme stále nuceni se zabývat její nemilou minulostí …

V redakci děkujeme Tomáši Cviklovi za rozhovor a přejeme brzké zklidnění situace.Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net