aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_9715 aDSC_9715

Tomáš Cvikl o rozpočtu ČASQ a dalších plánech asociace

18.05.2015 17:03

Před několika dny Česká asociace squashe zveřejnila na svých stránkách www.czechsquash.cz rozpočet organizace na rok 2015. Po dlouhé době tak mají všichni registrovaní hráči ČASQ možnost podívat se, jakými směry plynou peníze jejich mateřské organizace, počínaje členskými příspěvky, pokračujíc státními dotacemi MŠMT a sponzorskými dary, konče u výdělečných aktivit ČASQ. K nahlédnutí na stránkách asociace ZDE.

Při této příležitosti jsme si povídali s předsedou ČASQ Tomášem Cviklem o rozpočtu a dalších plánech asociace, v jejímž čele Tomáš již přes šest měsíců stojí.

Tomáši, konečně je rozpočet asociace veřejný. Bude možné průběžně sledovat jeho čerpání?

Jsem určitě pro to, aby v dostatečné míře měli členové ČASQ v případě jejich zájmu možnost čerpání rozpočtu sledovat! Neznám přesné technické detaily možností našeho nového účetního softwaru, ale žiju v domnění, že zřídit přístup formou pořízení licence k takovému „nahlížení“ lze. Tato možnost ale není bezplatná. Tedy, kdo by měl o toto zájem, bude muset za takovou možnost něco zaplatit, neboť se jedná o zakoupení dalšího kusu licence. Ale jedná se o částku v řádu jednotek tisíců.

Ostatní se nemusí obávat neinformovanosti ohledně rozpočtu, domnívám se totiž, že mezi povinnosti výkonného výboru, které lze dohledat v některém ze zápisů předchozích valných hromad, je právě informovat členskou základnu v nějakém režimu o stavu rozpočtu ČASQ. Jsem proto rád, že tento výkonný výbor je historicky prvním, který ke zveřejnění rozpočtu v tomto rozsahu přistoupil!

Aktuální roční rozpočet je cca 4.6 milionu Kč.  Jak by měl vypadat rozpočet pro příští rok?

Těch cca 4,6 milionu Kč jsou takzvaně „živé“ peníze, se kterými ČASQ má možnost nějak disponovat a tudíž realizovat své představy o rozvoji a směřování ČASQ jako celku. Přestože tato suma obsahuje i takzvané vázané výdaje – jako například účasti našich sportovců na ME, což jsou prostředky ze státního rozpočtu rozdělované prostřednictvím MŠMT a podobně, pořád je zde podle mého názoru poměrně velký finanční prostor pro nastartování rozvoje oblastí jako třeba systém rozvoje rozhodčích, hlubší spolupráce s trenéry nebo podpora dospělých hráček a hráčů naší špičky, což jsou podle nás dlouhodobě neřešené oblasti.

Nechtěli jsme do rozpočtu uvádět pro někoho možná „zavádějící“ částky, jako jsou třeba platby rodičů prostřednictvím ČASQ za zahraniční výjezdy svých dětí nebo pořádání třeba MEJ či CJO nebo účelová dotace z MHMP pro kluby s juniory, které mají za důsledek, že rozpočet je uměle „nafouknutý“ na dvojnásobek, a pak se chlubit výší takového rozpočtu ve výroční zprávě na VH a tvářit se, jací jsme pašáci. Ono to totiž možná dobře vypadá, ale praktický význam to má nulový. Uděláme a již také děláme vše pro to, aby rozpočet na příští rok nebyl nižší. Zde si dovolím vyjádřit určitou naději …

Uvažujete o navýšení/sníženi poplatku pro hráče/kluby?

Nejsem si jistý, zda registrační poplatky doznají změn, neboť jsem slyšel, že i ze strany MŠMT snad jsou minimální požadavky na výši poplatků proto, aby byli členové jednotlivých svazů započítáváni do územní statistiky členské základny. Má to být, myslím, 500 Kč za dospělého a 100 Kč za juniory. Z tohoto hlediska mi naše poplatky vysoké nepřipadají. Určitě ale máme v úmyslu přehodnotit například pro nás nelogický poplatek od pořadatele turnaje na účet ČASQ ve výši 50 Kč za každého zúčastněného hráče. Navyšování poplatků bych v tuto chvíli neviděl jako smysluplné.

Squashi v Česku chybí propagace. Jaký je plán ohledně PR pro český squash? Kolik to bude stát?

V tuto chvíli jsme v pokročilém stádiu jednání o prodeji marketingových práv k některým akcím, které ČASQ pořádá. Je to opět aktivita současného vedení, která do této doby nebyla nikdy ve prospěch asociace realizována. Výhody pro ČASQ to má v několika úrovních. Za prvé realizuje ČASQ výnos do svého rozpočtu a za druhé bude nabyvatel marketingových práv realizovat také PR propagaci, která určitě bude ku prospěchu squashe jako celku. Navíc by nám měl být ze strany partnera poskytnutý určitý mediální prostor, se kterým bychom se měli, ať už jako vedení ČASQ nebo jako jednotlivé oddíly, také naučit pracovat. Bezvadnou propagací squashe také přece bylo letošní MČR dospělých ve Zličíně. To je cesta, kterou bychom si uměli představit, že by mohla být ta pravá.

Připravuje ČASQ nějakou propagační akci - exhibici, s využitím skleněného kurtu ze Strahova?

Určitě máme nějaké představy a signály. Podali jsme například žádosti na MŠMT do investičního programu a rádi bychom pořídili několik nafukovacích squashových kurtů. S nimi bychom chtěli zahájit systematickou komunikaci se školami ve spolupráci s místními úřady, squashcentry a squashovými kluby tak, aby výsledkem byla zvyšující se místní či regionální základna mládeže, což by jistě squashová centra přivítala stejně jako oddíly a tím pádem i ČASQ.  Exhibici v tuto chvíli nepřipravujeme, ale s vysokou mírou pravděpodobnosti bychom měli v roce 2016 pořádat ME jednotlivců dospělých, což je akce, která si určitě skleněný kurt zaslouží.

Tomáši, kdo zaplatí sklo kurtu, které se rozbilo při stavbě na MEJ U19 na Hectoru?

Výrobu a dopravu nových skel zaplatí pojišťovna z pojistky, kterou ČASQ naštěstí uzavřela. Pouze pro pořádek podotýkám, že sklo nebylo rozbité při stavbě, nýbrž během transportu, tedy ještě před začátkem stavby.

Jakým způsobem jsou odměňováni/dotováni špičkoví hráči ze strany ČASQ? Jan Koukal, Lucie Fialová, juniorská reprezentace?

Dospělí doposud nijak zvlášť. Máme na to předpis z roku 2012, který jsme zdědili, ostatně jako všechny předpisy, a nepovažovali jsme za vhodné ho během „rozjeté“ sezony měnit. Je tam zmíněna odměna za umístění na žebříčku WSA respektive PSA a nějaké cílové umístění na ME. Systematická podpora tu pro dospělé prostě nebyla a není! To se nám zdá velmi nedostatečné, a proto jsme tuto oblast zařadili do rozpočtu na další sezonu, tedy od září 2015. Už nyní Soutěžní komise docela usilovně připravuje změnu našich nedokonalých řádů a předpisů tak, aby bylo možné podle nich začít novou sezonu. Dotační předpis také dozná změn. Junioři nějaké formy podpory mají. Vše potřebné je uvedeno v současných řádech a předpisech.

Vyjádříte se k neúčasti Petra Martina na letošním ME týmů v souvislosti s jeho žádosti o finanční náhradu? Proč vedení asociace jeho návrh neakceptovalo?

Toto je otázka principiální.  Je správné, abychom my všichni členové ČASQ platili za to, že někdo kdokoliv jede reprezentovat svou vlast?  Výkonný výbor ČASQ jednomyslně zastává názor, že ne!  Bez ohledu na jméno a výkonnost.  Věděli to Honza Koukal i Lucka Fialová a ani jeden s tím neměl problém! Potenciálním kritikům našeho postoje kladu otázku, kdybychom Petrovi za cokoliv spojeného s přípravou nebo účastí na ME něco zaplatili, bylo by to spravedlivé k ostatním členům reprezentace? Asi moc ne, že?

Je pravdou, že jsme možná nezvolili úplně ideální formulaci sdělení našeho rozhodnutí v zápise z jednání výkonného výboru a Petr by mohl mít určitý pocit trpkosti. Zde je potřeba říci, že jsem jednání s Petrem vedl i já a vše proběhlo klidně a korektně. Naštěstí se snad do budoucna nebudeme muset již podobnými případy zabývat, neboť budeme mít našim nejlepším snad konečně co nabídnout a budeme proto tedy mít i pozici na to oprávněně po nich také něco chtít!

Co máme čekat v položce zveřejněného rozpočtu „odměna členům arbitrážní komise“ za 60 tisíc korun?

Je možné, že formulace „odměna“ není přesná.  Chápu to tak, že se jedná spíš o náklady spojené s výkonem funkce.  Například Martin Honek je z Brna a musí na některá jednání dojíždět. Také si musíme uvědomit, že arbitrážní komise měla mnohem více podnětů než dříve, na což sama upozornila a vznesla tento svůj nárok, který byl mimochodem dvojnásobný ve svém návrhu. Také si musíme ujasnit, že chceme-li mít kvalitní a funkční komisi, která vynáší respektovaná rozhodnutí, musí v ní být odpovídající erudovaná kvalita! A ta také něco stojí.  Mimochodem úroveň arbitrážní komise chválilo na valné hromadě i předešlé vedení ČASQ …

Michal Voplakal na říjnové valné hromadě nezískal takový počet hlasů, aby byl na VH zvolen za člena výboru. Co vedlo výbor k tomu, že byl přesto kooptován za hospodáře asociace, ač ho členové na VH nezvolili?

Toto je moment, který si umím představit, že může vést k naší kritice. Pokusím se věc vysvětlit. Po valné hromadě jsme se jako výkonný výbor ocitli v situaci, kdy jsme v „týmu“ neměli člena, který by byl zodpovědný za oblast hospodaření, což snad každý uzná, že v zájmu dobrého fungování ČASQ, o které by nám všem mělo jít, možné není.  Věděli jsme, že nás čeká spousta práce a věděli jsme, že nemůžeme čekat jakoukoliv součinnost od minulého vedení. Naše představa byla v obou bodech více než naplněna … Nutně jsme potřebovali tedy někoho kooptovat. A Michal, který na oblast hospodaření kandidoval stejně jako Soňa Brabcová, dostal na valné hromadě 96 hlasů, zatímco Soňa pouze 60. Navíc mi Soňa už na té valné hromadě řekla, že by vzhledem ke svému zaměstnání stejně funkci nemohla přijmout, jen nenašla odvahu odmítnout svou kandidaturu veřejně ještě před samotnou volbou.

Pro úplné pochopení Michalovy kooptace si je potřeba také uvědomit, že člověk pro oblast financí na sebe bere dost velikou zodpovědnost, stejně jako například já, a proto musí mít hospodář nejen potřebnou odbornou znalost, ale především naší plnou důvěru. A takových lidí v ČASQ já opravdu moc neznám. Michal je mezi nimi na prvním místě. Také je dobré si uvědomit, že každé rozhodnutí je udělané v nějaký čas na základě dostupných informací a pouze čas ukáže …

Hráči registrovaní v ČASQ krom toho, že milují squash, musejí být také IT nadšeni. Jak jinak si vysvětlit, že během posledního desetiletí zaplatíme již třetí systém?

Moc nerozumím otázce. My nemáme možnost kontrolního přístupu do softwaru, který nám všem byl poslední čtyři roky bývalým vedením prezentován jako majetek ČASQ. To pro dostatečné řízení asociace prostě možné není! Kromě toho, že ani používaná doména nebyla nikdy majetkem ČASQ, není navíc ten software dostatečný svou kvalitou a nedá se ani dále rozvíjet. Proč tomu tak je, se můžeme pouze domnívat. Toto vše společně s absolutně nezbytnou potřebou synchronizace nově připravovaných řádů a předpisů se softwarem, který k dispozici nemáme, jsme logicky vyhodnotili tak, že je potřeba vyvinout software nový. My jsme na tuto potřebu ale poukazovali již před VH!

Už je jasný dodavatel systému? Jak zajistíte, že se opět nebude opakovat situace z minula a systém nebude „přihrán spřátelené“ firmě?

Nevím o tom, že by byl někdy nějaký projekt „přihrán“ nějaké „spřátelené“ firmě, nebyl jsem v řídící funkci v ČASQ posledních 14 let. My jsme rozhodli na jednání výboru 6. května, že do 15.5. je stanoven termín pro doručení nabídek ze strany námi oslovených firem. Poté proběhne jejich vyhodnocení a výběr.

Přijdeme zase o historická data?

Nevím nic o ztrátě historických dat.

Ptáme se, zda hrozí, že původní vedení "vypne" na konci sezóny 2014/2015 systém, který vznikl za doby jejich vedení a hráčům tak nebudou dostupné výsledky jednotlivých turnajů a ligových soutěží.

Jestli někdo "vypne" na konci sezóny 2014/2015 systém, nemám zdání. Máme na to, jak se říká "vliv jako na počasí". My jsme se každopádně pokusili zajistit pravidelné zálohování dat, což by snad mělo situaci obavy ze ztráty dat vyřešit.

Tomáši, co vše se skrývá za položkou "služby sekretariátu" 780 tisíc korun?

Jedná se o prostředky určené jako odměna pro generálního sekretáře a další administrativní sílu. Po několika rozhovorech s čelními představiteli ČOV a ČUS jsem si potvrdil svou domněnku, že dvě základní podmínky k řízení sportovního svazu obdobných rozměrů jako ČASQ jsou: a) dobře placený sekretariát a b) funkční web s kvalitním softwarem!

Neuvažuje ČASQ platit dva sekretáře? Není toho na Tomáše Fořtera moc?

Myslím, že v tuto chvíli ano. Vzhledem k nekomfortní situaci, kterou nám připravilo bývalé vedení, není v silách jednotlivce zajišťovat agendu sekretariátu. Do budoucna si dovedu představit například i angažování takzvaných „projektových“ manažerů pro jednotlivé projekty jako například aktivity spojené s nafukovacími kurty a programem kolem toho a podobně.

Plánují se další zdroje financí pro český squash? Například, uvažuje se o tom, že by sekretář aktivně oslovoval potenciální sponzory českého squashe?

Určitě máme své plány a představy. Nemyslím si ale, že by měl generální sekretář zajišťovat tuto oblast. Toto by klidně mohla být náplň práce pro takového „projektového“ manažera.

Před pár dny došlo k odstoupení revizora Jana Veselého z funkce. Došlo mezi revizorem a vedením ČASQ k nějakému sporu, který by jeho odstoupení vysvětlil?

O ničem takovém nevím. Abdikace revizora nás ve výboru všechny také překvapila, už jen z toho důvodu, že nám byla doručena pouze písemně. Volbu revizora jsme tedy ihned zařadili mezi body programu na chystané valné hromadě 13.6. Osobně jsem ihned volal Petrovi Sýkorovi a nabídl mu tuto funkci, neboť byl po Honzovi Veselém dalším kandidátem na tuto funkci na poslední konané valné hromadě 8. 10. 2014. Obecně si totiž myslím, že by kontrolní či revizní funkci měl zastávat někdo z opačného voličského tábora. A to Petr na poslední hromadě byl. Takže pokud jsme ho svými aktivitami ve vedení ČASQ doposud ještě „nepřetáhli“ na svou stranu, věřím, že bude o mé nabídce vážně uvažovat.

Redakce SquashPage.net děkuje Tomášovi Cviklovi za rozhovor.



Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net