aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_6917 aDSC_6917

Vize programu rozvoje ČASQ z pohledu "druhé strany"

03.10.2014 06:56

Do naší redakce dorazila žádost o zveřejnění níže uvedeného textu. Rádi se něčeho takového ujímáme, protože věříme, že správnou cestou, jak posunout vývoj v českém squashi dál, je začít se bavit o konkrétním věcech, které je možno okolo něj podnikat. Budeme potěšeni, pokud tento text vyvolá další konstruktivní diskuzi. Do říjnové valné hromady zbývá necelých 14 dnů, takže času je ještě dost. Text zveřejňujeme přesně v takovém znění, jak nám byl doručen.


Vážení členové ČASQ, squashisté,

jistě jste zaznamenali snahu části klubů sdružených v ČASQ odvolat současný výkonný výbor a předsedu ČASQ. Určitě jste také zaznamenali reakci členů současného vedení ČASQ. Máme za to, že doposud byla squashová veřejnost seznamována s děním v duchu spíše negativním.  I naše kritika práce současného vedení Časq v omezené míře zazněla na VH konané dne 6. 9. 2014. Rádi bychom se tedy nyní pokusili navrhnout pozitivní konstruktivní a hlavně věcný program rozvoje ČASQ na další období, který lze shrnout do následujících několika oblastí a bodů.

 • Transparentní vedení ČASQ
  • Informovanost a plnění odsouhlasených úkolů VH ČASQ.
  • Informovanost o činnosti VV a jednotlivých komisí.
  • Transparentní vedení hospodaření ČASQ (např. formou transparentního účtu).
  • Reprezentativní asociační web. Chceme zvýšit uživatelský komfort, např. umožnit on-line zadávání výsledků, výsledky ve srozumitelnější podobě, informovanost a novinky napříč celým děním apod.
 • Vnitřní rozvoj ČASQ s následujícími prioritami
  • Zajištění ekonomické podpory užší výkonnostní špičky dospělých hráčů
  • Větší důraz na transparentnost a komunikaci v reprezentačních výběrech.
  • Profesionalizace domácích soutěží.
  • Logika a vstřícnost termínové listiny
  • Zajistit další růst výkonnosti juniorských hráčů.
  • Vytvořit a realizovat koncepci rozhodčích.
  • Podpora výchovy trenérů a zveřejnění certifikací trenérů.
  • Diversifikace personálního obsazení jednotlivých komisí.
  • Zvýšení funkčnosti a navýšení pravomocí odborných komisí na dění  ČASQ.
 • Aktivní a prvořadý přístup k navýšení členské základny
  • Popularizace squashe, jako amatérského a rekreačního sportu.
  • Podpora formou poskytování know-how squashovým klubům a centrům (formou školení, náboru mládeže, organizace turnajů apod.)
  • Užší spolupráce s již existujícími squashovými projekty mimo ČASQ a jejich začlenění pod hlavičku ČASQ
 • Vytvoření efektivní sítě tréninkových středisek mládeže ve struktuře MŠMT
  • Rozšíření do všech regionů a jejich propojení formou seminářů, soustředění atd.
  • Supervize významné světové trenérské osobnosti.
  • Zajištění stabilního financovaní.

Blíže si dovolujeme představit ty z nás, kteří mají ambici kandidovat ve volbě, dojde-li k ní, do výkonného výboru ČASQ a pracovat na prosazení výše uvedeného programu (profily jednotlivých kandidátů se zobrazí po kliknutí na jméno):

Generálním sekretářem by se v případě zvolení tohoto VV stal:

 • Tomáš Fořter

Část našich kolegů, jak jsou se svým souhlasem uvedeni níže, jsou ochotni s námi pracovat jako členové komisí nebo jinak tak, aby svými schopnostmi a případně odborností pomohli squashi a jeho rozvoji. Jsou jimi mimo jiné:

 • Pavel Beneš
 • Soňa Brabcová
 • Jan Břeň
 • Jaroslav Čech
 • Ondřej Ertl
 • Josef Fanta
 • Tomáš Fořter
 • Tomáš Hanzelka
 • Denisa Linhartová
 • Kateřina Marková
 • Roman Švec
 • Renata Nejtková
 • Patrik Neuwirth
 • David Tománek
 • Václav Uhlíř
 • Petr Vosátka
 • Luboš Walter
 • Miroslav Uherka
 • Daniel Kratochvil
 • Renata Svobodová

Na výše uvedeném textu se podíleli, nebo s ním vyjádřili souhlas mimo jiné tito členové ČASQ - Stanislav Fruhvirt, Jana Kosinková, Tomáš Mach, Karel Doubrava, Jaroslav Sezemský, Michael Schneider, Dobroslav Vlček, Miroslav Ryba, Petr Roll, Jakub Vavřík

Děkujeme za pozornost.

Radim Švec, Michal Voplakal, Jan Roll, Jan Kubíček, Petr Steiner, Tomáš Cvikl


Dále čtěte na SquashPage.net