aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_9941 aDSC_9941

Vyjádření předsedy ČASQ k současné situaci v asociaci

30.09.2014 12:49

Dnes byla na stránkách České asociace squashe zveřejněna reakce Pavla Sládečka na současný stav v českém squashi. Formou dopisu se předseda asociace rozhodl promluvit ke všem jejím členům. Text přinášíme v původním a nezměněném znění. Každý si na obsah a formu sdělení vytvořte vlastní názor.

 

Vážení hráči a příznivci českého squashe,

jmenuji se Pavel Sládeček a jsem předsedou České asociace squashe. Posledních pár let jsem vložil velkou většinu svého času a schopností do rozvoje českého squashe a byl jsem vždy přesvědčen, že za každého hovoří jeho výsledky. Jak se ukázalo, nemusí to být vždy pravda. Když to převedu do sportu, o který by tady mělo jít především, má český squash dobře nakročeno, aby se stal jedním z mála sportů, kde se odvolává trenér vítězného týmu. Tím nemyslím pouze sebe, protože na tom, kam se squash v domácím i mezinárodním meřítku posunul, se kromě mě podílelo celé vedení svazu, řada skvělých lidí v komisích a realizačních týmech, je to výsledek práce trenérů, rodičů, sponzorů atd. a v neposlední řadě také hráčů a členů asociace. Ale každý tým někdo vede a tento vedu já, takže si dovolím používat jednotné číslo. Důvodem je i to, že s některými uvedenými názory se nemusí ztotožňovat další členové týmu, takže chci, aby bylo zřejmé, že se jedná o mé osobní stanovisko.

Dlouho jsem váhal, jestli mám se svým názorem touto formou vystoupit, protože jsem vycházel z toho, že je za námi prokazatelně odvedená práce, kterou jsme prezentovali v obsáhlé zprávě o činnosti, že jsme předložili výsledky hospodaření, ze kterých je patrný výrazný nárůst finančních prostředků investovaných do činnosti svazu, a že jsme předložili jasný a progresivní plán rozvoje českého squashe do dalšího období. Zpráva o činnosti také obsahovala nedostatky, kterých jsme si vědomi a které se budou muset odstranit. Je naprosto přirozené, že na řadu věcí může mít někdo jiný odlišný názor. Může si myslet, že je schopen určitou práci dělat lépe a dosáhnout jiných výsledků. V civilizované společnosti se takoví lidé dají dohromady, sestaví nějaký program, který předloží k posouzení rozhodující většině a ta si zvolí, komu dá důvěru do dalšího období. Bohužel to, co se děje posledního půl roku v českém squashi nemá s výše zmíněným naprosto nic společného.

To, že se vytvořila opoziční skupina, není nic nepochopitelného a o důvodech jejího vzniku se zmíním dále. Bohužel tato skupina musela nějak vyřešit nedostatek argumentů, které by bylo možné použít proti stávajícímu vedení svazu. Vytvořila jednostránkový agitační leták, který se částečně skládá z bodů paradoxně řešících již fungující věci (zřízení středisek mládeže, předpis pro vzdělávání rozhodčích atd.), a částečně z populistických frází bez konkrétního obsahu (zajistit další růst výkonnosti juniorských hráčů, profesionalizace domácích soutěží apod.). Toto však nebylo hlavní téma předvolební kampaně, tím se stalo objíždění a obvolávání statutárů jednotlivých klubů, kde jim byly podávány zkreslené a lživé informace o vedení svazu a o jejich práci. Je zbytečné vypisovat detaily, řada z vás je slyšela osobně nebo zprostředkovaně. Každopádně opozice několik měsíců intenzivně, jak se v Čechách říká, „kydala hnůj“ na stávající vedení a protože stokrát opakovaná lež se může neinformovanému jevit jako pravda, v řadě případů se jim podařilo hlasy takto získat. S podporou vyrobenou tímto způsobem se prezentovali na Valné hromadě, kde se neúspěšně a v rozporu se zákonem pokusili vedení svazu odvolat. Vrcholem demagogie pak byl zmanipulovaný zápis z jednání Valné hromady, který obsahoval většinou jen ty pasáže, které se hodily opozici.

Vše co jsem uvedl, má současně zásadní význam na legitimitu takto získaných mandátů. Pokud se ukáže, že většina členů považuje práci současného vedení svazu za špatnou, nemám nejmenší problém své místo uvolnit. V tomto případě jsme však ze svých funkcí odvoláni nebyli ani za použití části hlasů získaných uvedeným způsobem. Zůstává tedy otázka, jak velká je vlastně opoziční skupina a kolik jejich hlasů bylo z klubů vylákáno zmíněným způsobem. Stačí se podívat na webová diskuzní fóra a stále dokola se tam se opakující jména.

Přes neúspěšný pokus o odvolání současný VV souhlasil s opakováním Valné hromady, i když k tomu nebyl žádný zákonný důvod. Tento fakt je potřeba zvlášť zdůraznit a vysvětlit, protože opozice v rozporu se zákonem zařadila do jednání VH body programu neuvedené v pozvánce na VH. Tyto body bylo možné projednávat, ale jakákoli usnesení s těmito související jsou neplatná. Přeloženo do češtiny, po neúspěšném pokusu o odvolání mohlo vedení svazu opustit jednání VH a setrvat ve svých funkcích do další Valné hromady. Přesto jsme další VH dobrovolně na dohodnutý termín svolali.

Přes všechny podrazy, kterých se protistrana v honbě za převzetím vedení svazu dopustila, jsem se ani nadále nehodlal snížit na jejich úroveň. Zpackaný pokus o převzetí moci však vedl k dalšímu pokračování kampaně ve stejném duchu, do které se už naplno zapojil rádoby nezávislý internetový portál, kde v plné parádě Radim Švec předvedl ve své úvaze, jak se dá bez konkrétních informací globálně pošpinit a znehodnotit několik let práce celé řady lidí, všechny je naházet do jednoho pytle a spláchnout. Všemu pak nasadila korunu zveřejněná nominace kandidátů na funkce do Výkonného výboru, kteří se pokusí opakovaně zmocnit vedení asociace na další Valné hromadě v říjnu tohoto roku. Základ navržené sestavy ve složení Cvikl, Švec, Voplakal a Steiner je průřezem odvolaných funkcionářů Výkonných výborů z minulých let, pravděpodobně aby každá generace měla svou vzpomínku. Osvěžení soupisky o nové tváře Roll a Kubíček je bohužel jen pokusem o oživení muzea voskových figurín a na jednoho z nich se pravděpodobně nedostane. Podle dosud platných stanov je totiž členů Výkonného výboru pět a zde máme šest kandidátů. Každopádně jsem po zveřejnění jmen kandidátů nevěřil svým očím. Někteří z nich se v minulosti více či méně negativně zapsali do dění ve squashovém svazu a osobně nechápu jejich otrlost se znovu ucházet o pozice, ze kterých byli odvoláni.

V poslední době se množí názory, že jsem nechal zajít věci až příliš daleko. Že jsem měl už dávno dávat na hrubý patel stejně hrubou záplatu. Byl jsem přesvědčen, že se ve squashi stále pohybuje dost lidí, kteří neztratili paměť. Že když někdo dostane pochybné informace, že si je někde jinde ověří. Především jsem nechtěl řešit před veřejností nic, co by mohlo squash zdiskreditovat. Ale je vidět, že při prosazení osobních zájmů a ve snaze získat vedení svazu se protistrana nezastaví před ničím. Moje trpělivost se naplnila a jsem nucen bránit nejen sebe, ale i všechny ostatní, kteří se na práci pro squashový svaz podíleli. Na rozdíl od lží a polopravd, které proti nám používala opozice, uvedu pouze konkrétní skutečnosti, které mohu kdykoli prokazatelně doložit. Není to pomsta ani volební kampaň. Ale před další valnou hromadou je nutné, aby bylo ve všem jasno. Aby věděli ti, kteří rozhodují o budoucnosti squashe, komu dávají svůj hlas. Kandidáti na funkce ve vedení svazu se nechovali korektně už při získávání hlasů. Budou se chovat jinak, kdyby se do vedení svazu dostali? Já říkám, že nebudou.

Zmínil jsem se o důvodech, které vedly ke vzniku opozice a jaké jsou její cíle. Především jsem se o její vznik zasloužil já sám. Mám ve zvyku s lidmi jednat přímo, říkám každému to, co si myslím a když je to potřeba, dovedu tvrdě prosazovat své i společné zájmy. Snažím se všem měřit stejným metrem a nesnáším protekci, zejména ve sportu. Umím se také s lidmi domluvit a respektuji názory jiných, pokud mě přesvědčí, že mají pravdu. Ve squashi působím 17 let a všichni mě takto znají. Nemám také v úmyslu tvrdit, že se změním, protože se nezměním. Aspoň všichni vědí, co ode mě můžou čekat. Bohužel uvedené vlastnosti nejsou v této zemi příliš oblíbené. Část lidí, kteří dnes stojí proti mně, má dobrý důvod se mě zbavit. Protože jsem nepřehlížel průšvihy svých tehdejších kamarádů. Protože jsem se nenechal dotlačit do nevýhodných smluv pro svaz. Protože jsem nedovolil protěžování některých klubů a hráčů. Je toho celá řada a závěr je takový, že když se se mnou nedá domluvit, je potřeba se mě zbavit.

Druhým jasným signálem jsou finance. Dostali jsme svaz ve zbídačeném stavu, bez dostatku prostředků na základní provoz. Dnes máme několikanásobně větší obrat, dotace i investice do svazové činnosti. K tomu máme skvělé reprezentační výsledky, které mají přímý vliv na výši dotací od
státu, které se navíc počítají do výsledků další tři roky. Pro další období jsou připraveny velké mezinárodní akce, které přinesou další peníze do asociační pokladny. Squash má znovu šanci se v prosinci 2014 nominovat mezi olympijské sporty. Existuje snad lepší okamžik, než se zmocnit vedení svazu, plácat se po ramenou, jak to všechno krásně šlape a užívat si výsledů cizí práce? Soupiska kandidátů do VV mě rozhodně nenechává na pochybách, že pro některé lidi nastal ten správný okamžik. Už jsme viděli jeden veletoč dua Cvikl & Voplakal, který poslal skleněný kurt za 5 miliónů ze státní dotace pro český squash na několik let do garáže. Jestli nechcete vidět další podobné kouzlo, zvažte, komu dáte svůj hlas.

Mezi kandidáty se objevilo jméno Jan Kubíček. Pro mě asi jediný pochopitelný kandidát, nezatížený minulostí, bohužel s nulovými zkušenostmi pro zodpovědnou funkci. Honzu znám osobně od juniorského věku a jsem velmi překvapen tím, že mě ani jednou nekontaktoval, aby se pokusil zjistit názor nebo informace z „druhé strany“. Jeho formulaci v profilu „ … protože přetekl pohár mé trpělivosti“ nechápu. Nezaznamenal jsem nikde jeho snahu o nějakou změnu, vyjádření nespokojenosti nebo návrh potřebných změn. Takže netuším, čím přetekl pohár trpělivosti a tato obecná formulace je přesně ve stylu celé jejich předvolební kampaně. Všechno je špatně, ale nepíše se konkrétně co.

Druhým relativně hodnověrným kandidátem je Jan Roll. I když jsem osobně čekal, že alespoň tento člověk si zachová úroveň, musím bohužel konstatovat, že je lhář. Kromě jiného kategoricky popřel během svého příspěvku na jednání Valné hromady, a pak opakovaně na webovém diskuzním fóru (http://forum.squashpage.net/viewtopic.php?f=7&t=3), že by byl kdykoli osloven se žádostí o spolupráci při vytvoření profesního sdružení trenérů. Skutečnost je taková, že jsem s ním na toto téma jednal opakovaně a to i písemně, kdy jsem mu dne 12. listopadu 2011 odeslal mail k trenérské problematice, kde jednou z částí byla obsáhlá pasáž, ze které cituji pouze úryvek „ …. jak uz jsem psal, sam to proste nedam. Takze se te ptam, jestli by jsi mel zajem se aktivne zapojit do ustaveni nejake profesni organizace treneru, která bude hajit zajmy této skupiny.“ Na tento mail jsem dostal kladnou odpověď, dále jsem nabízel schůzku, bohužel se od roku 2011 nestalo vůbec nic, kromě toho že všechno zapřel. Kromě toho se dnes se tento člověk staví do pozice autority pro vzdělávání trenérů, ale na jeho Facebooku se můžete dočíst, že je u něj možné získat při studiu snadné kredity. Máme  tomu rozumět tak, že by se opět měřilo každému jiným metrem a trenérské třídy některým kamarádům rozdávaly?

Petr Steiner se o kariéru ve vedení svazu pokoušel už jednou. Na pozici metodika se žádným způsobem neprojevil. Na moji opakovanou písemnou žádost po jeho odvolání z VV, aby mi zaslal seznam alespoň několika věcí, které udělal pro squash za dobu výkonu své funkce, nebyl schopen vyjmenovat ani jedinou. Byl jedním z členů VV, kdy v době jeho funkčního období došlo k odpojení a zcizení webové aplikace z majetku ČASQ. Své jednání omlouval tím, že neměl na běh událostí ve VV potřebný vliv a nebyl schopen situaci ovlivnit. Nemyslím si, že nemáme prostor na to, abychom zjišťovali, zda v případě, kdy se někomu minule nepovedla metodika, povede se to příště lépe při činnosti s mládeží. Kromě toho si nedovedu představit, že by člověk, který jak sám uvádí, neměl prakticky žádný vliv na dění v předchozím VV, byl schopen něco ovlivnit za případného působení tria Švec, Cvikl a Voplakal.

Poslední zmíněný Michal Voplakal je pro mě tragickou postavou českého squashe. Kromě toho, že se pokoušel o kariéru ve funkcích arbitra a revizora, dosáhl svého vrcholu jako člen VV. Ani teď nejsem schopen uvěřit, že veřejně prezentuje zájem pracovat v oblasti ekonomiky, hospodaření a získávání dotací. Je to stejný Voplakal, který z pozice místopředsedy podepsal za ČASQ doporučení dotace 5 miliónů Kč na skleněný kurt pro Strahov bez toho, že by za tento podpis dojednal jakékoli podmínky pro používání kurtu pro asociaci. Stejný Voplakal, který smluvně ošetřil organizaci Czech Junior Open tak dokonale, že po něm zůstala pohledávka ve výši 200 tisíc Kč. Stejně jako předchozí kandidát se podílel na odstavení ČASQ od webové aplikace s tím rozdílem, že ani on jako místopředseda údajně neměl na vývoj událostí žádný vliv. Po jeho odvolání z VV byl svaz ve velmi špatné ekonomické kondici a situaci bylo nutné dokonce řešit půjčkami členů VV v řádu několika set tisíc, aby mohl svaz plnit své základní funkce. Teoreticky bych mohl uvěřit jeho zájmu o získávání dotací, kde skutečně dosáhl významného výsledku. Bohužel se mu nepodařilo dotaci nasměrovat do ČASQ.

Skutečnou kapacitou v sestavě je Tomáš Cvikl. Je neoddělitelnou součástí historie českého squashe a tady alespoň víme, co můžeme čekat. Na rozdíl od ostatních kandidátů si na nic nehraje a svou vizi dokonce uvedl ve svém profilu - „Mým cílem je koncentrovat lidi, kteří chtějí squashi něco dát - a ne brát !!!“. Vždy se mu skutečně dařilo lidi, co dávali úspěšně koncentrovat a také vytěžit, nikdy však nebylo jasné, v jakém poměru je tato spolupráce přínosná pro svaz a jeho strahovský klub. Kauza se skleněným kurtem je už chronicky známá a je zbytečné se k ní vracet. Jako pokus o nepovedený žert působí jeho zájem o případné společné působení s druhým z aktérů této kauzy Voplakalem. K výše uvedenému jsem nucen doplnit svou osobní zkušenost, kdy jsem byl Tomášem Cviklem osloven jako předseda svazu s nabídkou spolupráce. Jednalo se o čerpání částky několika set tisíc z mimořádného dotačního programu, kdy mělo výměnou za podpis předsedy svazu zůstat asociaci pár procent z celkového objemu dotace a podstatná část pokračovat do strahovského klubu. V podstatě podobný model jako s kurtem. Na podmínky jsem samozřejmě nepřistoupil. Dále se nebudu veřejně k tomuto případu vyjadřovat, protože se jedná o citlivé téma, ale případným zájemcům poskytnu další pokračování neveřejně. Nedivím se tedy, že se předseda, který neskáče, jak pán ze Strahova píská, musí odstranit. Do budoucna se dá přece z dotačních programů počítat se zajímavými částkami. Vzhledem k tomu, že byl Tomáš Cvikl také velmi pobouřen tím, že zpráva o hospodaření byla předložena až na jednání VH, bude asi nutné se zmínit, že on se neobtěžoval za doby svého působení ve VV předkládat zprávy vůbec.

Cituji ze zápisu VH roku 2005. „VH konstatuje, že jí nebyla předložena zpráva o hospodaření a rámcový rozpočet na rok 2005. VH ukládá panu Kučerovi (dosavadní člen VV-hospodář), aby předložil zprávu o hospodaření v položkovém členění a zprávu o hospodaření v měsících 01-05/2005 a to až do 21.5.2005. Dále ukládá p. Maříkovi předložit zprávu o hospodaření v položkovém členění za oblast metodiky, p. Cviklovi a p.Fořterovi předložit zprávu o hospodaření v položkovém členění za oblast reprezentace. P.Kosinková přednesla zprávu za p.Fořtera. Konstatovala, že chybí zhodnocení od p.Cvikla – soustředění, výsledků reprezentace. Upozorňuje, že by se VV měl zabývat co bude dál s juniory.“

Hvězdou sestavy je však zcela bezpochyby Radim Švec. Jeho názorová stabilita a charakterová pevnost je skutečně neuvěřitelná. O některých lidech se říká, že obrátí kabát. Tady je přísloví v koncích, protože běžný kabát má jenom dvě strany. Tomuto kandidátovi je naprosto lhostejné jakou funkci a s kým by vykonával, s kým se případně spojit, aby odvolal někoho, s kým minule spolupracoval. Jen pro ilustraci je nutné zmínit jeho přizpůsobivost, kdy nejprve vstoupil s Miroslavem Valentou do VV, kde v té době působil jako místopředseda Voplakal. Z VV rezignoval, aby později se Sládečkem a Valentou odvolával Voplakala a Steinera. Během působení ve VV pak bojoval o skleněný kurt s Cviklem. Teď se pro změnu spojil s Cviklem, Steinerem a Voplakalem a odvolává Sládečka a výkonný výbor, ve kterém dříve pracoval. Hlavním cílem je totiž prosazování zájmů vlastního klubu a hráčů, což je možné nejlépe z pozice ve vedení svazu. Stejně pružný je ve výkladu pravidel, předpisů a svazových dotací, kde se jeho názory mění podle momentálního věku a výkonnosti členů klubu a rodinných příslušníků. Vytváří iluzi, že dobro českého squashe je jediný jeho zájem. Současně mu není proti srsti registrovat si do klubu slovenské juniory a čerpat na ně dotace určené primárně českým hráčům. Bez vědomí ostatních členů VV fiktivně vyhlašoval členy svého klubu jako juniory roku a díky tomu na ně čerpal dotace. Jako hlavní důvod odchodu z VV uvedl dlouhodobé konflikty s předsedou. Tuto skutečnost mohu potvrdit, neuvedl však důvody těchto konfliktů. Jednalo se především o jeho neustálou snahu o protěžování hráčů svého klubu. Zatajoval skutečný zdravotní stav člena reprezentace a ohrožoval tím výsledky celého týmu. I v jeho případě byl problém se snahou o nesprávné použití dotace, navíc bez vědomí ostatních členů VV a nebyla jiná možnost, než aby rezignoval ze své funkce. Až po jeho odchodu z VV jsem pochopil, že je skutečnou hrozbou a rozvratným elementem českého squashe. Je schopen pro svůj osobní prospěch použít cokoli a spojit se s kýmkoli. Ve svém vystoupení na VH a následně na squashovém portálu ze sebe udělal chudáčka, kterému zbytek VV házel klacky pod nohy a dokonce mu odepíral přístup k informacím. Je skutečně neuvěřitelné, kam až může někdo zajít ve svých fabulacích. Představa, že by se tento člověk opět vrátil do vedení českého squashe, mě skutečně děsí.

Jak jsem uvedl na začátku, všechno co je zde uvedeno jsem v případě potřeby připraven doložit. Nemám potřebu si něco vymýšlet, bohužel to co předvedla opozice je daleko za hranicí slušnosti a v této situaci nebyla jiná možnost, než se také vyjádřit a uvést věci na pravou míru. Část squashové veřejnosti se nechala zmanipulovat opoziční skupinou, která má jasné osobní cíle. Je nutné se o těchto skutečnostech zmínit a členy svazu informovat o skutečném stavu věcí. Je mi smutno z toho, jak daleko jsme se dostali od sportu, a věřím, že se k němu zase co nejdříve vrátíme.

Byl bych rád, aby si každý člen svazu udělal svůj vlastní úsudek a podle toho se rozhodl. Pokud máte pochybnosti o současném vedení, jsem připraven každý klub, který bude mít zájem osobně navštívit a potřebné věci vysvětlit. Máte možnost se na vlastní oči přesvědčit, jestli jsem takové monstrum, jaké se ze mě opozice pokouší udělat. Kontakty jsou uvedeny na webu ČASQ, stačí se ozvat.

Více než čtyři roky jsem tvrdě pracoval a stejné nároky jsem kladl na lidi kolem sebe. Nikdo nemůže žádnou kampaní zpochybnit dosažené výsledky a chci, aby nepřišly nazmar. V žádném případě mi nejde o nějaké funkce, nebo místa ve výborech. Svědčí o tom i to, že jsem se v letošním roce stal členem výboru ESF a jsem VicePresidentem Evropské federace squashe, což je v souladu s mou snahou o neustálé posunování českého squashe směrem vpřed. V případě, že by se našel kandidát, kterému bych vedení svazu s klidem svěřil, nemám problém tak učinit. Nikdy jsem si nemyslel, že budu v této pozici natrvalo. Bohužel mezi současnými kandidáty ani jednoho takového nevidím.

Konečné rozhodnutí bude na Vás všech, jenom doufám, že budete o své volbě více přemýšlet. Chtěl bych se dočkat toho, že se do práce ve svazu zapojí lidé, se kterými budeme spolupracovat, budou se učit, a kteří převezmou naše pozice civilizovaným způsobem. Nedovedu si představit, že bych měl v budoucnu na půdě ESF hájit zájmy českého squashe, který povede zmíněná, pro mě velmi tragická sestava.

Uvědomte si, že o Vašich hlasech nerozhoduje zástupce klubu. Vy, tedy každý jednotlivý člen, rozhodujete o tom, jak bude Váš zástupce hlasovat. Pokud se v klubu neshodnete, můžete hlasy rozdělit v odpovídajícím poměru a nominovat na Valnou hromadu více účastníku s rozdílným počtem hlasů. Mnozí z Vás si myslí, že si můžete hrát svoji ligu nebo turnaje a o dění ve svazu se nestarat. Je to jistě jedna z možností, ale nezapomeňte, že Vaše rozhodnutí může mít vliv na další rozvoj českého squashe, na to jaké možnosti budou mít děti a junioři, jak bude vypadat národní reprezentace a na spoustu dalších věcí. Přestože jsme svůj program do dalšího období vydali už dříve, podařilo se některé rozpracované věci posunout dále a v průběhu tohoto týdne bude zmíněný materiál aktualizován a doplněn. Pokud jste mé vyjádření dočetli až sem, děkuji Vám za trpělivost. V případě, že se rozhodnete mě a současné vedení svazu podpořit, děkuji Vám za důvěru. Můžete se spolehnout, že ve svém úsilí nepolevím a udělám, co bude v mých silách, abychom Vás ani já a ani ostatní členové VV nezklamali.

Pavel Sládeček

poznámka redakce: odkaz na originál dopisu ZDE

 Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha

Petr Steiner: Je zajímavé přečíst si vyjádření pana předsedy Pavla S. o mé neschopnosti měsíc potom, co mi sdělil, že je škoda, že jsem se neozval s nabídkou spolupracovat ve svazu v průběhu končícího čtyřletého cyklu :-) ...Postěžování si nad nedokončenou rozdělanou práci? Asi tak to jsem mohl udělat v červnu 2009 jako odvolaný metodik. Ano, za 8 měsíců práce, když jsem do VV přišel po začátku sezony v listopadu 2008, jsem opravdu neaplikoval nic jiného než otevřený přístup a diskuzi na poli komise mládeže a reprezentační komise s vizí do následující sezony. Alespoň jsem neměnil věci za pochodu během sezony... Sportovně uznávám a souhlasím s Pavlem S., že v roce 2009 jsem měl nesrovnatelně méně zkušeností potřebných pro vykonávání funkce člena VV než nyní.

30.09.2014 21:54

Rudolf Náprstek: Je někde možné si objektivně přečíst celou historii ohledně skleněného kurtu ? Přijde mi, že jsou všude jen útržky, ale nikde jsem nenašel nějaké celkové shrnutí a jaká je aktuální situace ? Kurt někde leží ve skladu ?

01.10.2014 10:09

admin: Dobrý den, pokusíme se během několika dnů přinést informace o aktuální situaci okolo skleněného kurtu. Děkujeme za dotaz. Irena Vanišová

01.10.2014 10:29

Pavel: Paní Ireno, mám dojem, že se Ruda ptal na historii kurtu a ne aktuální situaci. Ta se mi zdá docela jasná. Pokud se nepletu, tak se na něm naposledy hrálo mistrovství na Harfě, nevím kolik let je to zpátky a od tý doby jsem ho nikde neviděl. Včera byl na fcb odkaz na stránku, kde je ta historie asi celá, takže pro Rudu tady http://spasitele-ceskeho-squashe.weebly.com/

01.10.2014 15:56

admin: Pavle (nevím příjmení), pan Náprstek se ptá na oboje, tedy, já tak rozumím jeho větě "celkové shrnutí a jaká je aktuální situace". Reagovala jsem na tu druhou část věty, že se pokusíme přinést info o aktuální situaci = co je potřeba udělat, abych si mohla kurt zapůjčit. To mi přijde důležité a předpokládám, že to lidi zajímá. Irena Vanišová

01.10.2014 16:19

Rudolf Náprstek: Ano, ptal jsem se na oboje, na historii a na aktuální situaci. Za odkaz díky, ten jsem nenašel, pročtu si to. Díky.

01.10.2014 20:34

Ivo Koranda: Je neuvěřitelné jaké lži a polopravdy dokáže pan Sládeček použít...ale to nechme stranou . Myslím, že by bylo zajímavější a hlavně podstatnější kdyby nám vysvětlil, jak člověk který prokazatelně dluží a měl by splácet exekuce za desetisíce, který nemůže z výše popsaných důvodů nic vlastnit a vše má napsáno na rodinné příslušníky nebo známé, člověk který pokaždé když vedl nebo vlastnil firmu, ji vždy dovedl do inslovence nebo k zániku, člověk který prokazatelně strávil přes 3 měsíce ve vězení v Polsku - za co, se můžeme pouze dohadovat. Člověk, který záměrně 4 roky úzkostlivě tají hospodaření ČASQ (přestože mají být každý půl rok zveřejňovány na stránkách asocice - z rozhodnutí poslední valné hromady), člověk který odklání peníze určené na účet asociace přes účet HKC Ostravy , což sám přiznal, má tu drzost napadat kohokoliv a tvářit se jako mílius....

02.10.2014 09:06

Pavel Sladecek: Do zadnych internetovych prestrelek se poustet nehodlam, jen bych doplnil informaca pana Korandy. Hospodareni svazu netajime a vse bylo radne predlozeno na posledni VH. Ekonomika asociace se vyrazne zlepsila a cerpame ctyrnasobek dotaci nez nasi predchudci. Pokud jde ty ostatni veci, nijak me to neprekvapuje protoze toto je styl predvolebni kampane opozice. Na zaver snad jen osvezim panu Korandovi pamet, cituji z jeho mailu, ktery mi zaslal 9.12.2012, kdy jsem nabizel svou rezignaci z pozice predsedy svazu. Ahoj Předsedo, překvapuješ a to, že velmi. S tím, co jsi napsal, já osobně nemám problém. Aniž bych tušil, co se přihodilo, jsem tvrdil, že dnes se to může stát každému a to kdykoliv. Přes skutečnost, že mám na dost věcí jiný názor, jsem již několikrát konstatoval, že jsi jediný, kdo v současném VV pracuje (Honzu nepočítám). Takže pro mě se tímto „příběhem“ nic nemění. S pozdravem Ivo

02.10.2014 12:43
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net