aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_1393 aDSC_1393

Výstavba squashového kurtu 1. díl - Jak má kurt vypadat

28.05.2014 08:38

Jak by měly kurt vypadat

K zajištění špičkových herních podmínek pro hru squashe je nutné zajistit několik zásadních vlastností herních povrchů. Tyto můžeme rozdělit do dvou kategorií: vlastnosti hracích povrchů ovlivňující chování squashového míčku a vlastnosti hracích povrchů ovlivňující chování squashového hráče.

Nejvýznamnější vlastností první kategorie je rovnoměrný a konzistentní odraz squashového míčku v celé hrací ploše a výrazná změna směru pohybu míčku na rozhraní hracích ploch, tedy vyznačených lajnách. Cílem vyspělé technologie výroby stěn kurtu je zabezpečit jednoduché fyzikální pravidlo – úhel dopadu míčku se dokonale shoduje s úhlem jeho odrazu, což zaručí regulérní a přesnou hru. Toho lze dosáhnut pouze v případě dokonale hladkého povrchu stěn bez jakýchkoliv spojů a nerovností. Velice vhodné jsou velkoformátové stěnové panely, ošetřené speciálně vyvinutým nátěrem, vytvářejícím kompaktní strukturu a zabraňujícím sklouzávání míčku. Kompaktnosti odrazu z celého povrchu hrací plochy je pak dosaženo hutným a rovnoměrně rozprostřeným materiálem (žárově sušeným pískem), zabraňujícím kmitání stěnové desky, a tedy zachovávajícím malou absorpci energie míčku. Tím lze dosáhnout i velice malé hlučnosti kurtu při hře, nebereme-li v úvahu hlasové projevy hráčů :-).


Zcela jinou kategorií jsou kurty pro mezinárodní utkání či divácky atraktivní exhibiční zápasy. Zde je mimo vysokých nároků na dokonalý odraz požadována i dobrá pozorovatelnost hry pro diváky, a to ze všech úhlů pohledu. Což u standardního squashového kurtu s třemi plnými a pouze jednou průhlednou stěnou (zadní skleněná stěna u vstupu do kurtu) nelze zaručit pro větší množství diváků. Proto se u výroby stěn speciálních squashových kurtů osvědčilo použití skla. To by mělo být vyrobeno takovou technologií, aby bylo průhledné pouze ze strany diváků, tzv. “one way vision“ a hráči měli na hru své „soukromí“. Stabilita stěn a celková tuhost kurtu, je zde zprostředkována krátkými skleněnými výztuhami, kotvenými kolmo ke stěnám kurtu. Vlastnosti herního povrchu skleněného kurtu a tedy i podmínky pro hru squashe jsou značně odlišné od kurtu standardního, jak již vyplývá z konstrukcí obou kurtu a především z použitých materiálů. Z tohoto důvodu je velmi vhodné hrát na skleněném kurtu již ve fázi přípravy na squashovou událost, konající se na skleněném kurtu. Přizpůsobení se novým vlastnostem kurtu bezprostředně před zápasem, může být pro hráče značným handicapem.


Vlastnosti herních povrchů ovlivňující chování squashového hráče by se měly týkat ochrany hráčova zdraví a zajištění jeho komfortu při hře. Všechny stěny kurtu musí být schopny vydržet veškeré namáhání a nesmí dojít k rozbití nebo jakémukoliv trvalému nebo dočasnému poškození v důsledku nárazu hráčů definovanému jako ekvivalent hmotnosti lidského těla 100 kg a koeficientu absorbce 47% (tj. 47% nárazové energie je absorbováno lidským tělem a 53% přenášeno stěnou), při předepsaných podmínkách.

Pomineme-li případy, kdy je třeba dosáhnout částečně pružné deformace stěn kurtu, v případě, kdy do nich narazí hráč, jsou nejdůležitějšími vlastnostmi této kategorie vlastnosti sportovní podlahy. Vzhledem k tomu, jak dynamickým sportem, vyžadujícím prudké reakce, rychlé změny směru, zastavení a akcelerace, je squash, jsou největší nároky kladeny na hráčovy klouby, šlachy a svaly spodní části těla. Každá zdravá podlaha by měla svou konstrukcí zajišťovat dostatečnou pružnost a svou funkcí tak maximálně šetřit klouby a celý pohybový aparát hráčů. Konstrukce podlahy se většinou volí jako několikavrstvý dřevěný roštový systém s gumovými podložkami, opláštěný parketami se sportovní protiskluznou povrchovou úpravou, díky které můžou být reakce hráčů tak prudké, jak jen jim jejich fyzická kondice dovolí.

Pro dlouhodobé udržení výše zmíněných podmínek je samozřejmě důležité důkladně dodržovat pravidelnou údržbu a čištění hracích povrchů, které by tomu měly být vhodně uzpůsobeny, ideálně s vynaložením minimálních provozních nákladů.

Odborné konzultace a podrobnější informace na stránkách certifikovaného výrobce squashových kurtů, ASB SQUASH:

www.asbsquash.com
asb@asbsquash.com



Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net