aDSC_6658 aDSC_6658
aDSC_2030 aDSC_2030

Změny ve vedení ČASQ s platností od 6.10. 2014

06.10.2014 16:28

Do redakce SquashPage.net jsme dnes obdrželi z vedení ČASQ žádost o zveřejnění níže uvedeného textu, který se týká změn, ke kterým došlo ve výkonném výboru uplynulý týden. S účinností od 6.10.2014 je členkou Výkonného výboru Olga Ertlová. Text uvádíme v přesném znění, včetně odkazu na originál.

Průvodní slovo ze sekretariátu ČASQ: "Výkonný výbor ČASQ se zabýval situací po minulé VH a dospěl k nutnosti provedení určitých změn ve vedení asociace, které zkvalitní a zefektivní jeho práci. Tomuto řešení přispěl i zájem jedné z našich nejlepších hráček, zapojit se po ukončení profesionální kariéry do práce ve vedení svazu. Po jednáních v minulém týdnu došlo k dohodě a s účinností od 6.10.2014 je členkou Výkonného výboru Olga Ertlová. Došlo i k dalším úpravám složení VV a současně kompetencí jednotlivých členů. Dokument s vyjádřením Olgy Ertlové a všechny související změny ve VV najdete v příloze."

VYJÁDŘENÍ OLGY ERTLOVÉ

Vážení přátelé squashe,

ráda bych Vám vysvětlila důvody, pro které jsem se rozhodla vstoupit do VV a tímto Vás požádat o podporu na nadcházející valné hromadě. Nejsem spojena ani s jednou z nesvářených stran a chtěla bych se pokusit napravit narušené vztahy a důvěru mezi jednotlivými členy. V následujících bodech chci nastínit několik problematických oblastí a jejich možné řešení:

1) současné problémy a neshody pramení většinou z oboustranných chyb v komunikaci a osobních antipatií. Mým úkolem ve VV bude převzít komunikaci s kluby, hráči a majiteli squashových center. Vzhledem k tomu, že mám dobré vztahy z naprostou většinou lidí, kteří se na dění okolo českého squashe podílejí, doufám, že se mi podaří eliminovat třecí plochy a pomáhat k všestranné spokojenosti

2) obě znesvářené strany se napadají z nezveřejňování rozpočtů, netransparentnosti a zneužívání dotací. Budu chtít pomáhat klubům s výběrem vhodných dotačních programů, přípravou žádostí o dotace a zároveň kontrolovat, že nedochází k jejich zneužívání

3) vytvoření pravidel pro transparentní přidělování turnajů

4) přestože je činnost současného VV částí členské základny kritizována, myslím si, že řada projektů a aktivit je nastartována správným směrem a členové současného VV by měli mít šanci dokončit volební období. Nyní, v půlce volebního období, by dle mého názoru měla členská základna pojmenovat chyby, které se mají napravit a úkoly, které se mají splnit. Na tomto jsem připravena se vší silou podílet

5) vztahy v reprezentaci - vzhledem k tomu, že jsem stále členkou reprezentace, ráda bych mé pozice ve VV využila k vyvarování se jakýchkoli komunikačních chyb a nastavení co nejoptimálnějších podmínek k dosažení těch nejlepších výsledků

6) nejsem a ani nemohu být odborník na všechny oblasti, kterých se činnost člena VV může dotknout. Proto jsem se již předem domluvila s lidmi, odborníky ve svém oboru na možnosti konzultací konkrétních problémů. S jejich laskavým svolením uvádím jejich jména:

finance: Ing. Petr Sodomka

 • bývalý finanční ředitel NIKE pro ČR a SR
 • finanční ředitel Herz lease
 • bývalý ekonom asociace

právní poradenství: JUDr. Mojmír Ježek, Phd.

 • partner rutland ježek, advokátní kancelář
 • White & Case
 • Norr Stiefenhofer Lutz

dotace a problematika spolků: JUDr. Ing. Zdeněk Ertl

 • předseda Sdružení sportovních svazů

V případě jakýchkoli dotazů jsem k dispozici na e.olga@seznam.cz. Předem děkuji za podporu a doufám, že VH proběhne tentokrát v přátelském a konstruktivním duchu.

S pozdravem
Olga Ertlová


Olga Ertlová – stručný životopis

 • věk 28
 • hráčka squashe od 11 let
 • dlouholetá členka juniorské i seniorské reprezentace ČR
 • profesionální hráčka okruhu WSA 2009-2014
 • dva profesionální tituly
 • nejlepší umístění na světovém žebříčku - 42
 • trojnásobná mistryně ČR
 • členka bronzového ženského týmu z mistrovství Evropy 2014
 • akademická více mistryně světa 2014
 • dosažené vzdělání
 • o právnická fakulta ZČU
 • v současné době pracuje v advokátní kanceláři

 

ZMĚNY VE VEDENÍ ČASQ
V souladu s výše uvedeným prohlášením a rozhodnutím Olgy Ertlové, zapojit se do práce ve vedení asociace se rozhodl Výkonný výbor ČASQ změnit svou strukturu. Tyto změny jsou také reakcí na požadavky vyplývající z jednání Valné hromady ze září 2014 a současně řešením, jak zlepšit a zefektivnit práci VV. Generální sekretář Jan Mutina ukončil své členství ve Výkonném výboru a bude se plně věnovat pouze práci sekretáře svazu. Na uvolněné místo byla kooptována Olga Ertlová. Jednotlivé posty ve VV ČASQ včetně náplně práce jsou popsány dále. Vedení svazu je přesvědčeno, že tento krok povede ke zkvalitnění jeho práce a odstranění některých nedostatků, které se v minulém období vyskytovaly. Tato změna již byla realizována a platí od 6.10.2014.

Jan Mutina – sekretariát
Generální sekretář plní úkoly stanovené výkonným výborem, připravuje zasedání výkonného výboru a valné hromady, vyhotovuje zápisy z jejich zasedání, zabezpečuje informovanost členské základny o rozhodnutích orgánů ČASQ, přijímá podněty členů ČASQ a veřejnosti, zajišťuje vedení agendy členské základny (kluby, centra, hráči), zajišťuje zpracování datových vstupů informačního systému soutěží, zpracovává došlou a odesílanou poštu, připravuje smluvní dokumenty a objednávky, připravuje podklady pro účetnictví, vystavuje faktury a vede pokladnu.

Olga Ertlová – kluby a PR
Komunikace se zástupci klubů a hráčů a řešení jejich zájmů ve vedení svazu. Gestoruje činnost pracovního týmu pro regionální pomoc sdruženým klubům - odborné služby při úpravě stanov, žádostech o dotace, využití nadačního fondu ČASQ apod. Podílí se na mediální prezentaci ČASQ – web, Facebook, prezentační akce ČASQ atd.

Miroslav Krejčí – soutěže
Zodpovídá za řízení systému soutěží, dohlíží na regulérnost soutěží a turnajů. Dohlíží na včasné zpracování celorepublikových žebříčků a výsledků soutěží a jejich publikaci. Gestoruje správnost sportovně technických předpisů a hracího systému soutěží a navrhuje jejich změny, provádí kontrolu dodržování STP a jejich vyhodnocování. Podílí se na organizaci mezinárodních turnajů pořádaných ČASQ.

Štěpán Marko – metodika
Metodik je člen výkonného výboru odpovědný za metodiku a koncepci všech oblastí práce VV. Dohlíží a kontroluje práci odborných komisí, které se primárně podílí na tvorbě předpisů a koncepce svých oblastí činnosti. Pro práci v oblastech, kde v rámci ČASQ není zřízena odborná komise, sestavuje pracovní tým ze zástupců klubů znalých problematiky.

Petr Kolegar – ekonomika / místopředseda
Člen výkonného výboru odpovědný za hospodaření ČASQ. Zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky ČASQ a dodržování finančního rozpočtu ČASQ. Místopředseda ČASQ zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti, nebo pokud je předsedou pověřen touto činností.

Pavel Sládeček – předseda
Předseda řídí činnost výkonného výboru ČASQ, svolává jeho zasedání, je zástupcem ČASQ a je oprávněn jednat jménem ČASQ navenek. Zastupuje ČASQ a prosazuje zájmy českého squashe ve vztahu ke státním orgánům, ČUS, ČOV apod. Do budoucna se více zaměří na prosazování zájmů ČASQ v zahraničí vůči mezinárodním organizacím jako je ESF, WSF, PSA, WSA. Současně se bude více angažovat do vyhledávání ekonomických a mediálních partnerů ČASQ.

ZDE odkaz na originál dokumentu na stránkách ČASQ.

 Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře

Komentáře k článku

Přidat komentář
Jméno:
Opiště prosím kód captcha
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátor


Další články v této sekci

Dále čtěte na SquashPage.net